K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Coraz więcej uchodźców trafia do słupskiego szpitala

0

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku informuje, że dotąd w murach placówki leczonych było 361 uchodźców z Ukrainy. Aż 210 spośród nich to dzieci.
– Trafiają do nas, jak i do szpitali w całym kraju obywatele Ukrainy, którzy tam przerwali terapie oraz ci, który rozchorowali się już po przybyciu w nasze strony – mówi Andrzej Sapiński, prezes zarządu słupskiego szpitala. – Aktualnie na oddziałach szpitalnych mamy sześcioro dorosłych Ukraińców i troje dzieci.
Łącznie pod opiekę słupskich lekarzy w szpitalu, poradniach i przychodni POZ przy ulicy Hubalczyków trafiło 361 uchodźców.
Do szpitalnego oddziału ratunkowego trafiło 108 dzieci, a 48 spośród nich wymagało przeniesienia na oddział pediatryczny lub chirurgii ogólnej dla dzieci w celu dalszego leczenia, najczęściej z powodów infekcji górnych dróg oddechowych, zakażeń żołądkowo-jelitowych i drobnych urazów. W słupskiej porodówce urodziły się 2 noworodki mam uciekających z Ukrainy. Natomiast w trybie ambulatoryjnym leczono 99 dzieci w ramach nocnej opieki chorych oraz poradni chirurgii ogólnej dla dzieci. Łącznie szpital leczył 210 dzieci. Obecnie hospitalizowanych jest troje z nich.
Ponadto w ramach SOR-u oraz oddziałów wewnętrznego, kardiologicznego, nefrologicznego, hematologicznego, chemioterapii, ortopedii, chirurgii ogólnej, neurochirurgii oraz oddziału ginekologiczno-położniczego leczono do tej pory 74 dorosłych uchodźców. W trybie ambulatoryjnym w ramach nocnej opieki chorych, POZ, poradni chorób zakaźnych, poradni onkologicznej, chirurgii stomatologicznej oraz stacji dializ przyjęto 77 dorosłych osób. Głównymi przyczynami ich hospitalizacji są choroby onkologiczne dotychczas leczone na Ukrainie, choroby internistyczne i urazy. Łącznie szpital leczył 154 dorosłych uchodźców. Obecnie hospitalizowanych jest 8 osób pełnoletnich.
– Obywatele Ukrainy leczeni są u nas dokładnie w takim samym trybie i takimi samymi terapiami jak Polacy. Staramy się, aby mimo traumy wojny, jaką w sobie noszą, czuli się u nas bezpieczni i zaopiekowani – mówi Anetta Barna-Feszak, wiceprezes szpitala. – Aby ułatwić im kontakt z lekarzami, w szpitalu dostępne są ulotki i broszury informacyjne o polskim systemie lecznictwa w języku ukraińskim oraz korzystamy z pomocy lekarzy narodowości ukraińskiej, którzy u nas pracują. (jwb, źródło: WSS w Słupsku)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.