K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wsparcie dla ofiar molestowania seksualnego

0

• Kobiety doświadczające molestowania seksualnego i dyskryminacji motywowanej płcią mogą znaleźć pomoc pod numerem telefonu +48 739 975 506.
• Dane dotyczące molestowania seksualnego mogą naprawdę niepokoić. Według Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (badanie z 2020 roku), ponad połowa kobiet w Europie, które ukończyły 15. rok życia, doświadczyły molestowania przynajmniej raz.
• Z kolei z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z 2018 roku wynika, że ponad 31% studentek i studentów doświadczyło jakichś form molestowania seksualnego.
• Dlatego apelujemy o przekazywanie tej wiadomości, żeby dotarła do Ofiar, które mogą znaleźć wsparcie, w tym prawne. Telefon będzie przydatny nie tylko dla Ofiar, ale także dla specjalistów, którzy zajmują się tematem molestowania seksualnego chcąc doszkolić się w zakresie oferowania pomocy i ratowania kobiet przed tym procederem.
Z porad prawnych można skorzystać w formie konsultacji telefonicznych, w każdy wtorek od godziny 16 do 18 i w każdy w czwartek od 10 do 12.
*Więcej informacji: http://ptpa.org.pl/projekty/wsparcie-dla-kobiet-doswiadczajacych-molestowania-seksualnego/opis-projektu/.
• Ten telefon jest niejako uzupełnieniem działania np. Słupskiej PIKbaza – Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, mieszczącego się przy ulicy Jana Pawła II 1, lok. 604-607 (VI piętro) – dla niepełnosprawnych wejście od strony przychodni.
Jest to miejsce pierwszego kontaktu – kiedy ofiara chce znaleźć pomoc i wyrwać się z opresji, a także miejsce stawiania diagnozy potrzeb. Tu organizowana jest pomocy specjalistyczna, m. in. psychologiczna, prawna, socjalna, terapeutyczna.
PIKbaza współpracuje ze służbami interwencyjnymi, także prowadzi grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i m.in. zapewnia schronienie z wyżywieniem w sytuacjach tego wymagających dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Godziny pracy: w dni powszednie w godzinach 7.30-20.00, w soboty 8.00-13.00, tel. 59 841 40 46; 517 290 919, e-mail: [email protected].

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.