K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konsultacje mieszkalnictwa

0

Wczoraj rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska na lata 2022-2026”. W ramach konsultacji 25 kwietnia odbędzie się otwarte spotkanie urzędników ratusza z mieszkańcami.

13 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Słupska na lata 2022-2026”. Z treści przygotowanego dokumentu mieszkańcy mogą np. dowiedzieć się, ile lokali znajduje się aktualnie w zasobie komunalnym miasta Słupska.

– Program jest na stronie internetowej w zakładce dla mieszkańców. Tam można zapoznać się z projektem „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Słupska na lata 2022-2026”. On jest głównie kontynuacją dotychczasowego programu i określa wielkość zasobu, potrzeby remontowe, źródła finansowania, zasadę polityki czynszowej, planowaną sprzedaż lokali, sposób i zasady zarządzania zasobem mieszkaniowym, politykę zamian, politykę wychodzenia ze wspólnot mieszkaniowych, współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i współpracę z TBS-em, czyli wyznacza generalnie kierunki dla organu wykonawczego, czyli dla prezydenta miasta, w jaki sposób ma gospodarować zasobem mieszkaniowym – informuje Katarzyna Maruszak z Wydziału Zarządzania Nieruchomościami UM w Słupsku.

Konsultacje społeczne potrwają do 4 maja, natomiast 25 kwietnia o godzinie 16 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku odbędzie się otwarte spotkanie urzędników ratusza z mieszkańcami. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.