K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dalszy remont Legionów Polskich

0

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg miasto Słupsk otrzyma prawie 2,5 miliona złotych na dalszy remontu ulicy Legionów Polskich. Dziś wojewoda pomorski podpisał stosowną umowę z wiceprezydentem Słupska.

Dzisiaj przedstawiciele władz miasta popisali umowę z wojewodą pomorskim na dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest ona przeznaczona na remont ulicy Legionów Polskich w Słupsku.

Inwestycja ta wynika z rzeczywistych potrzeb zagospodarowującego się osiedla, tzw. dzielnicy mieszkaniowej Zachód, gdzie powstają kolejne osiedla, zarówno deweloperskie, jak i budownictwa indywidualnego. Podpisano dzisiaj umowę dofinansowania 50 procent kosztów szacowanych, przy czym koszty te szacujemy na mniej więcej 5 milionów złotych, tak więc dofinansowanie opiewa na 2,5 miliona złotych. Jest to dofinansowanie ze środków skarbu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Będzie to kompleksowa rozbudowa ulicy. W tej chwili są tam tylko płyty betonowe, które umożliwiają przejście lub przejazd. Nasza inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowej jezdni bitumicznej. Będzie ona zlokalizowana na północ, czyli bliżej osiedla, ale nie tą aleją drzew, która teraz prowadzi drogę tymczasową. Natomiast między drzewami poprowadzone będą ścieżka rowerowa oraz chodnik. Będzie to kontynuacja prac, które wykonaliśmy przy okazji pierwszego etapu rozbudowy ulicy Legionów Polskich, czyli od ulicy Piłsudskiego do ulicy Zauchy. I w takim samy profilu kontynuujemy tę drogę w kierunku Bierkowa. Na skrzyżowaniu z ulicą Riedla wykonujemy rondo. Tutaj ulica Riedla razem z ulicą Szpilewskiego będą stanowić nowy szkielet komunikacyjny, zachodnią ramę komunikacyjną miasta. Dlatego też istotne jest, aby zapewnić dobre warunki komunikacji na tym połączeniu, stąd przyszłościowo budujemy już rondo. Oczywiście wszystkie drogi publiczne po drodze będą również włączone poprzez przebudowę skrzyżowań.

Inwestycja obejmie około 500 metrów tej ulicy i ma być zakończona w ciągu 150 dni od podpisania umowy. Zastępca dyrektora ZIM liczy na to, że jeszcze w tym roku słupszczanie i mieszkańcu osiedla Zachód jeździć będą nową drogą. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.