K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Blisko 3 miliony dla słupskiego szpitala

0

Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w ostatnim czasie podpisał dwie strategiczne umowy, których realizacja ma wpłynąć na bezpieczeństwo leczenia i komfort obsługi pacjentów.
Placówka otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 dotację w wysokości 2 milionów 812 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego. Stosowną umowę z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem podpisali prezes szpitala Andrzej Sapiński i wiceprezes Anetta Barna-Feszak.
– Bardzo się cieszymy z dotacji przekazanej przez wojewodę pomorskiego, bo będzie to rekompensata za koszty poniesione w walce z koronawirusem, która poprawi sytuację finansową naszego szpitala – przyznaje Andrzej Sapiński.
Za kwotę z dotacji szpital kupi: aparat USG, monitor do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych, monitor transportowy z inwazyjnym pomiarem ciśnienia, aparat EEG, dwa echokardiografy, dwa zestawy Holter EKG, dwa zestawy Holter RR, zestaw do prób wysiłkowych z ergospirometrią, trzy zestawy do monitorowania telemetrycznego EKG, trzy zestawy do terapii nerkozastępczej, dwa zestawy do monitorowania hemodynamicznego, system do badań wysiłkowych echokardiograficznych – stress echo z ergometrem rowerowym oraz tor wizyjny z wideoendoskopami.
Z kolei w towarzystwie 12 innych placówek medycznych oraz w obecności marszałka Mieczysława Struka i zarządu województwa kierownictwo słupskiego szpitala parafowało umowę gwarantującą realizację programu Pomorskie e-Zdrowie. W ramach projektu powstanie regionalna platforma umożliwiająca pacjentom m.in. dostęp do informacji zdrowotnej i elektronicznej dokumentacji medycznej, możliwość zdalnej rejestracji oraz koordynację opieki medycznej w przypadku niektórych chorób przewlekłych. Ponadto pomorskie podmioty lecznicze zyskają np. nowe lub zmodernizowane systemy informatyczne.
– To jeden z najważniejszych projektów samorządu województwa pomorskiego – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Dzięki platformie pacjent będzie miał m.in. łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej, będzie mógł przez internet wybrać miejsce leczenia i uzyskać informacje dotyczące badań profilaktycznych czy szczepień. System ma też ułatwić koordynację opieki medycznej dla osób przewlekle chorych.
Wartość projektu Pomorskie e-Zdrowie to prawie 192 miliony złotych, w tym około 149 milionów pochodzi z funduszy europejskich, a ponad 43 miliony to wkład własny, który zostanie pokryty z budżetu województwa pomorskiego (prawie 8 milionów złotych) oraz podmiotów leczniczych (35 milionów złotych). Na ten projekt słupski szpital otrzyma prawie 15 milionów, a środki własne, które szpital musi zaangażować, to 3 miliony 786 tysięcy złotych.
– Słupski szpital realizuje projekt od 2016 roku, a wykonawca gwarantuje, że do końca przyszłego roku będzie można z niego korzystać – wyjaśnia Anetta Barna-Feszak, wiceprezes słupskiego szpitala. – Do tej pory wybudowano już m.in. sieć teleinformatyczną wraz z niezbędnym sprzętem oraz serwerownie. (jwb, źródło: WSS w Słupsku)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.