K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pozytywna opinia

0

Wojewoda pomorski wydał opinię, w której potwierdził konieczność powiększenia miasta. Rekomenduje, aby Słupsk powiększył się o 2-3 spośród 6 wnioskowanych obszarów. Ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów i powinna zapaść do 31 lipca bieżącego roku.

Od końca grudnia ubiegłego roku miasto Słupsk prowadzi działania mające na celu powiększenie granic administracyjnych. Pomimo bardzo negatywnego przyjęcia tego pomysłu przez mieszkańców gminy wiejskiej Słupsk, która miałaby stracić na rzecz miasta część swojego terytorium, wojewoda pomorski wydał opinię potwierdzającą konieczność powiększenia Słupska o 2-3 spośród 6 wnioskowanych obszarów.

– My cieszymy się z tej opinii wojewody pomorskiego, ponieważ to niejako potwierdza to, o czym mówiliśmy przez wiele ostatnich tygodni. Widzimy poparcie ze strony organu, który jest jednak ważnym organem państwowym i teraz będziemy czekać, jak Rada Ministrów, właściwy minister ds. tego typu procedur jak poszerzenie granic gmin, miast, wypowie się w tej kwestii – mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słupsku Monika Rapacewicz. – Liczymy na to, że wniosek, który złożyliśmy i opinia wojewody będą spójne i ostatecznie ta decyzja będzie dla nas jako słupskiego samorządu pozytywna. Składając wniosek, oczywiście nie wiedzieliśmy, jak sytuacja się rozwinie, nadal tego nie wiemy. Każda gmina, która wnioskuje o jedno, sześć, pięć sołectw, chce z jakiegoś powodu poszerzenia o taki, a nie inny teren. Liczyliśmy się z tym, że możemy – mówiąc wprost – dostać 100 procent, może jedno sołectwo, może dwa – trzy, do tej pory nie wiemy, jak to się zakończy. Niemniej jednak każde poszerzenie miasta w jakiś sposób pozytywnie wpłynie na nas, czy to będą dwa sołectwa, czy trzy, czy też będzie to inna decyzja. Wiemy, że zarówno pod kątem inwestycyjnym, finansowym, budżetowym będzie to dla miasta plus.

Opinia wojewody oraz deklaracje władz miasta nie przekonują mieszkańców i samorządowców gminy Słupsk, którzy zapowiadają walkę o zagrożone sołectwa do samego końca. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Ministrów i powinna zapaść do 31 lipca. Jeżeli decyzja będzie pozytywna dla miasta Słupska, granice administracyjne zmienią się od 1 stycznia 2023 roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.