K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Studia dualne w AP

0

Dziś podpisany został list intencyjny pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a firmą Markos w Głobinie. Współpraca ma związek z uruchomieniem studiów dualnych, prowadzonych w ścisłej współpracy z pracodawcą. Innowacyjne kształcenie dotyczy kierunku logistyka.

Innowacyjne studia dualne w Akademii Pomorskiej w Słupsku realizowane będą wspólnie z jednym z największych pracodawców w regionie słupskim – firmą Markos z Głobina. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 1000 pracowników i jest liderem w produkcji kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym. Wiodącymi produktami firmy są obudowy elektrowni wiatrowych oraz łodzie ratunkowe, ratownicze i turystyczne. Od początku nowego roku akademickiego 17 pracowników firmy podejmie studia w słupskiej uczelni na nowo utworzonym kierunku logistyka w nowej ścieżce kształcenia „Zielone łańcuchy dostaw”. Kształcenie w pilotażowym cyklu edukacyjnym umożliwił podpisany dziś list intencyjny.

Cieszę się z tego zaufania i dużej pracy prezesa, który zmotywował swoich pracowników do podnoszenia kompetencji, siedemnaście osób – mówi dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Liczę też na to, że będzie to taki element do dalszej współpracy z firmą, a może i z innymi firmami w naszym subregionie. Brak jest specjalistów w wielu dziedzinach i przedsiębiorcy wielu z nich sami muszą sobie wykształcić. Myślę, że nasza akademia jest dobrym miejscem, aby podejmować takie wyzwania na rzecz pozyskiwania specjalistów dla naszego subregionu słupskiego.
Studia w nowej ścieżce kształcenia „Zielone łańcuchy dostaw” wyposażą pracowników w najnowocześniejszą wiedzę z zakresu stosowania ekologicznych rozwiązań w projektowaniu procesów logistycznych. Zajęcia odbywać się będą w trybie wieczorowym, zarówno w Akademii, jak i w siedzibie firmy.

Nie ukrywam, że od dłuższego czasu pojawiał się u nas problem kadry, która ma wzmacniać wszystkie nasze kierunki działań – przyznaje Cezary Koseski, prezes firmy Markos Sp. z o.o. w Głobinie. – Główne nasze procesy produkcyjne muszą być wzmacniane prze fachowców wykształconych teoretycznie, nie tylko praktycznie, we wszystkich komórkach około produkcyjnych.
Dzięki studiom pracodawca zyska pracowników wyszkolonych zgodnie z potrzebami. Przewiduje się, że w kolejnych latach kształcenie w ramach ścieżki „Zielone łańcuchy dostaw” będą mogli rozpocząć absolwenci szkół średnich w trybie stacjonarnym. Już w trakcie nauki będą mogli nawiązywać kontakty ze współpracującymi z uczelnią pracodawcami. System dualny jest szeroko stosowany w państwach Europy Zachodniej, m.in. w Niemczech. W Polsce jest to ciągle nowe rozwiązanie.

– Projekt, w ramach którego realizujemy studia dualne, to projekt o takiej skrótowej nazwie 3LoE – tłumaczy dr hab. Marek Łukasik, prof. AP, prorektor ds. rozwoju i współpracy AP w Słupsku. – Co kryje się za tym akronimem? Jest to projekt międzynarodowy, w ramach którego tworzone są trójstopniowe centra doskonałości zawodowej. Kształcenie odbywa się zarówno na poziomie szkoły zawodowej, na poziomie szkoły ponadpodstawowej lub kursów doszkalających oraz na trzecim poziomie, czyli w ramach szkół wyższych.

To nie koniec działań Akademii na rzecz zwiększania kompetencji osób na regionalnym rynku pracy. Uczelnia chce także zachęcić inne firmy z regionu słupskiego do podjęcia z nią współpracy. Ma w tym pomóc zainicjowanie Centrum Doskonałości Zawodowej.

To centrum będzie kształtowało nam politykę kształcenia i dostosowywało ją do potrzeb rynku pracywyjaśnia dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP, prorektor ds. kształcenia, AP w Słupsku. – Ten projekt kształcenia dualnego, który wdrażamy jest między innymi jednym z elementów. My chcemy to rozszerzyć o inne branże przemysłowe dostosowując do potrzeb rynku pracy. Dlatego ważnym elementem tego centrum będzie zespół diagnostyczny powołany z pracowników naukowych naszej uczelni, który taka diagnozę będzie prowadził każdego roku i będzie definiował potrzeby wszystkich beneficjentów naszego rynku pracy.

Akademia Pomorska w Słupsku od wielu lat rozwija swój potencjał naukowy i dydaktyczny. Prowadzi kształcenie na 30 kierunkach i oferuje studentom możliwość wyboru spośród 120 ścieżek kształcenia. Obecnie studiuje w niej około 4 tysięcy studentów z całej Polski, w tym 400 to obcokrajowcy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.