K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rekrutacja do żłobków i przedszkoli

0

Dzisiaj, 9 maja, rusza rekrutacja do słupskich żłobków i przedszkoli. Jednym z kryteriów przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola jest rozliczanie się przez rodziców z podatku dochodowego na rzecz Słupska.

W dniach od 9 do 23 maja trwać będzie rekrutacja do żłobków prowadzonych przez samorząd miejski. W tym samym czasie trwa rekrutacja do słupskich przedszkoli, ale zakończy się ona jeden dzień wcześniej, bo 22 maja. Z kryteriami do rekrutacji zapoznać się można na stronie internetowej w systemie NABO. Jednym z najważniejszych kryteriów przy zgłaszaniu dziecka jest rozliczanie się przez rodziców z podatku dochodowego na rzecz Słupska. Przedszkola miejskie dysponują ponad 600 miejscami, więc – jak informują władze Słupska – nie będzie problemu z miejscami dla chętnych.

– Specjalnie w tym roku przesunęliśmy rekrutację w żłobkach i przedszkolach na 9 maja, tak aby każdy słupszczanin i każda słupszczanka byli już rozliczeni z urzędem skarbowym – mówi wiceprezydent miasta Marta makuch. – Jeśli chodzi o żłobki, od 9 do 23 maja będzie można złożyć wniosek. Są to miejsca przygotowane – 166 nowych miejsc – dla dzieci, które ukończyły 20. tydzień życia, ale jeszcze nie skończyły 3 lat, bo trzylatki mogą iść już do przedszkola. Rodzice tych dzieci czy opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek – do pobrania na stronie: zlobkislupsk.mojbip.pl, ale można również przez platformę ePUAP. I to, co pewnie państwa najbardziej interesuje – kryteria. Tak zwane kryteria ustawowe to te, które dotyczą chociażby niepełnosprawności dziecka lub któregoś z rodziców. Sytuacja bytowa rodziny, jeżeli jest trudna, to też są dodatkowe punkty.

Jednym z punktowanych kryteriów, zarówno przy rekrutacji do żłobka jak i przedszkola, jest wykonanie obowiązkowych szczepień. Pierwszeństwo przy rekrutacji mają również dzieci rodziców, którzy pracują w wymiarze pełnego etatu lub uczą się. Przypomnijmy, że od 4 maja trwa również rekrutacja do szkół podstawowych. Obowiązek szkolny musi spełnić każde dziecko, które ukończyło 7. rok życia. Dopilnowanie tego obowiązku leży po stronie rodziców. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.