K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obywatele Ukrainy powinni informować ZUS o wyjeździe z Polski

0

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze „500 plus” czy o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
.
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego informuje, że wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją tego jest utrata prawa do świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o takie świadczenia i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Mogą to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS za pomocą formularza POG. Szczegółowa instrukcja, jak to zrobić, dostępna jest na stronie internetowej zus.pl.
.
Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.
.
ZUS ma narzędzia, aby sprawdzić, czy dana osoba opuściła nasz kraj i może weryfikować legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie, w trakcie ich pobierania. ZUS ma dostęp do państwowych rejestrów, np. do systemu informacji oświatowej czy centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby będzie mógł także korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną.
.
W wypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunków otrzymania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce. Może też wstrzymać wypłatę świadczenia, jeżeli uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Zasady te obowiązują zarówno Polaków, jak i obcokrajowców.
.
Obowiązek informowania o opuszczeniu Polski dotyczy także wyjazdu do krajów Unii Europejskiej. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pozwalają ZUS uzyskać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowania o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków. (jwb, źródło: ZUS)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.