K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słoneczna z opóźnieniem

0

W związku z rozpoczęciem prac przy przebudowie sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Słonecznej wprowadzone zostały zmiany w kursowaniu autobusów. Roboty budowlane zakończyć się miały na początku maja, jednak z powodu problemów technicznych nadal trwają.

Przedłużeniu uległy prace przy przebudowie sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Słonecznej. Po rozpoczęciu robót konieczne było wprowadzenie zmiany w kursowaniu autobusów, co stało się bolączką szczególnie dla osób starszych i schorowanych, odwiedzających słupski MOPR.

– Prace przy ulicy Słonecznej, które wiązały się również z zamknięciem odcinka ulicy i skierowaniem autobusów objazdami, były prowadzone nie przez miasto, tylko przez spółkę ciepłowniczą. Pasy drogowe siłą rzeczy są również miejscami, gdzie prowadzone są obce sieci uzbrojenia technicznego, w tym m.in. ciepłociągi. I tu właśnie była kompleksowa przebudowa ciepłociągu, która z pewnych względów technicznych przeciągnęła się w czasie – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Od 1 kwietnia do wczoraj wykonawca prowadził prace w jezdni od skrzyżowania, rozwidlenia ulicy Słonecznej w kierunku ulicy Poznańskiej. Od dzisiaj ten odcinek, który dotychczas był zamknięty, jest już przejezdny, z tym że on na razie po wyłożeniu nawierzchni tymczasowej, nie ma jeszcze odtworzenia asfaltu na tej ulicy, ponieważ wykonawca prowadzi te prace dalej w kierunku ulicy Poznańskiej. Z tym, ze już w tej chwili bez potrzeby zamknięcia ruchu. Jeśli chodzi o komunikację miejską, dzisiaj przedstawiciele MZK dokonają próbnego przejazdu po nawierzchni tymczasowej, co pozwoli im ocenić, czy jest już możliwość puszczenia ruchu normalną trasą, czy jeszcze niestety ten objazd będzie musiał trwać. Jutro z pewnością będzie informacja na naszej stronie, czy objazd będzie dalej kontynuowany, czy może autobusy wrócą już na starą trasę. Będzie jeszcze zmiana linii autobusowej w momencie, kiedy wykonawca będzie na całości jezdni odtwarzał asfalt.

Jak informuje Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, w sytuacji gdy okaże się, że nie ma możliwości puszczenia tą ulicą ruchu autobusowego, na przystanku tymczasowym przy ulicy Zielonej zamontowana zostanie ławka. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.