K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Piecza zastępcza

0

W Słupsku brakuje opiekunów pieczy zastępczej. Jak informuje słupski MOPR, obecnie w stu pięciu rodzinach zastępczych przebywa ponad sto sześćdziesięcioro dzieci. Rodziny zastępcze mają zapewnione między innymi wsparcie finansowe, rzeczowe oraz psychologiczne i prawne.

Podczas ostatniej konferencji prasowej władz miasta Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwracał się z prośbą do mieszkańców Słupska o rozważenie podjęcia roli opiekuna pieczy zastępczej. Obecnie w mieście w stu pięciu rodzinach zastępczych przebywa ponad sto sześćdziesięcioro dzieci.

– Naprawdę w naszym Słupsku brakuje miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej, brakuje nam kandydatów na rodziny zastępcze. Jeżeli ktoś z państwa przez chwilę zastanawiał się, że może akurat odkryłby się w tej roli, to zachęcamy do kontaktu, bardzo chętnie porozmawiamy, spotkamy się – mówi Katarzyna Filipiak, wicedyrektor MOPR w Słupsku. – Wytłumaczymy, na czym to polega, jak to wygląda od strony praktycznej i zachęcamy, abyście państwo spróbowali może z nami porozmawiać, jeżeli tylko ktoś byłby chętny.

Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoba, którzy między innymi nie są pozbawieni i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz mogą zapewnić warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

– Nie ma znaczenia, gdzie mieszkają, oczywiście chodzi o miasto Słupsk. Ale czy mieszkają w bloku, czy w domu – nie ma znaczenia, ważne, żeby te warunki umożliwiły sprawowanie opieki nad dzieckiem, które umieszczone jest w pieczy zastępczej – mówi Katarzyna Filipiak. – Bardzo serdecznie zachęcam, aby z nami rozmawiać, komunikować się. Na naszej stronie internetowej również zamieszczone są wszelkie informacje na ten temat, telefony kontaktowe. I przede wszystkim raz jeszcze w imieniu swoim, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pracowników ośrodka, szczególnie pieczy zastępczej bardzo dziękujemy wszystkim naszym dotychczasowym rodzinom zastępczym za to, jacy są, jak wielkie serce wkładają w swoją pracę, jacy są zmotywowani i za to, jaką rolę odgrywają, bo naprawdę jest to bardzo ważne.

MOPR w ramach współpracy z rodzinami zastępczymi organizuje pomoc finansową i rzeczową. Pracownicy ośrodka zapewnią także wsparcie psychologiczne i prawne. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.