K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przenosiny Perli

0

Zakończyła się budowa nowego zakładu firmy Perla Polska. Przedsiębiorstwo przeniosło swoją działalność z Głobina do Słupska. Perla Polska zatrudnia obecnie 930 pracowników, jednak ze względu na zwiększone możliwości produkcji firma ogłasza rekrutację na szereg stanowisk.

Perla Polska mieszcząca się dotąd w podsłupskim Głobinie przeniosła swoją działalność do miasta. Teraz nowoczesny kompleks obiektów biurowo-produkcyjnych wraz z zapleczem sportowym mieści się przy nowo wybudowanej ulicy Europejskiej w Słupsku. Nowy zakład produkcyjny firmy Perla o powierzchni 30 tysięcy mkw. zatrudnia na ten moment blisko tysiąc pracowników.

– Na ulicy Europejskiej pierwszy obiekt zbudowany to wielka firma, znana wszystkim smakoszom dobrych antipasti, czyli firma Perla. Skąd moja radość podwójna? – pyta prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Otóż kilka lat temu zaproponowaliśmy panu Michałowi Perelowi, żeby pomyślał o przeniesieniu swojej działającej już firmy poza granicami miasta, tuż za granicą Słupska w przyjazną przestrzeń naszego miasta. Procedowaliśmy kilka ważnych rzeczy: przedsprzedaż działki, którą szczęśliwie pan Michał Perel kupił, po drugie – wspólną budowę inwestycji, która naprawdę jest przykładem tego, że można w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego takie inwestycje realizować, czyli drogę. Droga zbudowana w szczerym polu i oświetlenie były wspólnym przedsięwzięciem rady miasta i pana Michała Perela, firmy Perla, wspólną za zgodą radnych, których przekonał pan Michał osobiście, mimo wątpliwości. Uznaliśmy, że warto zainwestować te pieniądze dlatego, że powstanie tutaj zakład – o czym wiedzieliśmy – bardzo nowoczesny, ale co ważne, dający miejsce pracy ponad tysiącowi ludzi. Po drugie, podatki z działalności firmy będą spływały do kasy miasta, a to jest niebagatelna kwota.

Inwestycja ma na celu pomóc firmie usprawnić procesy produkcyjne i umożliwić jej dalszą ekspansję na nowe rynki zbytu. Firma Perla zatrudnia obecnie 930 pracowników, jednak ze względu na zwiększone możliwości produkcji ogłasza rekrutację na liczne stanowiska.

Jeśli chodzi o nasze produkty, to dzisiaj jeżdżą one do wszystkich krajów Unii Europejskiej, dostarczamy je do międzynarodowych sieci handlowych od Litwy, Łotwy, Estonii po Hiszpanię i Portugalię. Wysyłamy je też do kilku krajów poza Unią Europejską, np. do Kolumbii i Australii – mówi Michał Perel, właściciel Perla Polska Sp. z o.o. Prowadzimy aktualnie rekrutację w związku z nowym zakładem i rozwojem firmy, szukamy pracowników praktycznie do wszystkich działów – od biur, logistyki, działów produkcyjnych, działu jakości, wdrożeń, więc tak naprawdę szukamy ludzi i z doświadczeniem, i po studiach spożywczych, i bez doświadczenia, chętnych i zaangażowanych.

Przy zakładzie produkcyjnym zbudowano również nowoczesny kort tenisowy, z którego korzystać mogą pracownicy, a w przyszłości również wszystkie osoby chętne. Obok terenu firmy ma powstać także dwuhektarowa farma fotowoltaiczna produkująca 1,5 MW prądu. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.