K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Obwodnica Kobylnicy bliżej?

0

W piątek, 1 lipca, w słupskim ratuszu doszło do spotkania prezydent miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej z wójtem gminy Kobylnica Leszkiem Kulińskim. Celem wizyty samorządowca było podpisanie porozumienia związanego z budową obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.

Do podpisania umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej związanej z mającą powstać obwodnicą Kobylnicy i Łosina, połączoną z IV etapem ringu miejskiego Słupska doszło w miniony piątek, 1 lipca, w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Umowę sygnowali prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński oraz skarbnicy obu samorządów. Obwodnica o długości około 3 kilometrów ma zacząć się przed Łosinem w ciągu drogi krajowej nr 21, przebiegać wzdłuż rzeki Słupi i kończyć się na ulicy Słonecznej w Słupsku, gdzie zostanie połączona z planowanym IV etapem słupskiego ringu. Fragment nowej drogi do ronda przy ulicy Słonecznej znajduje się już jednak w granicach administracyjnych Słupska. Ponieważ gminie Kobylnica zależy na połączeniu tych drogowych inwestycji, dlatego zgodziła się na wzięcie na siebie przeprowadzenia realizacji tego odcinka. Gmina pokryje koszty projektowania i wykona odcinek na własny koszt.

– Z uwagi na to, że w mieście na prawach powiatu nie ma dróg krajowych, są tylko drogi miejskie, musiałoby miasto to zrealizować. My jesteśmy zdecydowani i zainteresowani, natomiast miasto nie chciało ponosić kosztów związanych z tym nowym przebiegiem i realizacją tego zadania, w związku z czym gmina przejęła na siebie odpowiedzialność za realizację. Miasto ma obowiązek w ramach tej umowy przekazać do zasobów komunalnych gminy Kobylnica grunty, które są we władaniu miasta oraz przekazać wszelkie dokumenty, które stanowią bądź mają związek z nowym przebiegiem drogi 21 – mówi wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński.

Koszt budowy 500-metrowego odcinka obwodnicy Kobylnicy do ulicy Słonecznej ma kosztować gminę 2 miliony złotych. Natomiast cała obwodnica Kobylnicy pochłonie około 45 milionów złotych, z czego 80 procent stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, a 20 procent wkład własny. Inwestycja ma być przeprowadzona w formie zaprojektuj i wybuduj. Przewiduje się, że realizacja nastąpi w latach 2024-2025.

– Miasto zadeklarowało, że zostanie wybudowane rondo na ulicy Słonecznej, bo pierwotnie takiego ronda nie było. W ringu, który będzie przebiegał od ronda na ulicy Poznańskiej aż do Osiedla Akademickiego – bo droga tamtędy będzie przebiegała – zostanie wybudowane dodatkowe rondo na ulicy Słonecznej. To już miasto zaplanowało i przygotowało w dokumentacji. Natomiast gmina Kobylnica – mówi wójt Leszek Kuliński – jest zobowiązana do przeprowadzenia postępowania środowiskowego, czyli musimy uzyskać decyzję środowiskową. Chcemy ją uzyskać do końca roku, tak aby można było przekazać ją w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, która ogłosi przetarg na realizację tego zamierzenia.

Przypomnijmy, słupski ring miejski ma składać się docelowo z siedmiu części. Dotychczas zrealizowano etap I, II i III. Były nimi odcinki Poznańska Szczecińska, Szczecińska Grunwaldzka oraz Grunwaldzka Portowa. Obecnie miasto pracuje nad przygotowaniem realizacji IV etapu od Poznańskiej do Bohaterów Westerplatte. Jego koszt ma wynieść 125 milionów złotych, z czego 25 milionów ma stanowić wkład miasta. Miasto posiada już decyzję środowiskową i kończą się prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej, wykonanej w 2015 roku. W sierpniu ma być złożony komplet dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na realizację w trybie specustawy. Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy ma nastąpić jeszcze w tym roku. V etapem ma być Trasa Olimpijska, czyli Bałtycka Kaszubska, VI etapem Kaszubska Gdańska, a ostatni VII etap zwieńczy całość i połączy ulice Gdańską i Bohaterów Westerplatte. Łączny koszt budowy słupskiego ringu szacuje się na 205 milionów złotych, czego 40 milionów stanowi wkład miasta, a resztę dofinansowanie z budżetu państwa. Według obecnych planów dokończenie całości ma nastąpić w 2026 roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.