K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lawendowa z asfaltem

0

Rozpoczęły się prace nad przebudową ulicy Lawendowej w Słupsku. Prawie kilometrowa ulica uzyska nawierzchnię asfaltową, przebudowane zostaną także skrzyżowania i zjazdy. W pierwszym etapie prac wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy.

Pierwszy etap prac nad przebudową ulicy Lawendowej w Słupsku zakłada wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i kanału technologicznego po wschodniej stronie jezdni. W ramach całej inwestycji ten ważny szlak komunikacyjny uzyska nawierzchnię asfaltową. Jest to jedna z najważniejszych ulic w tej części miasta. Łączy ona między innymi ulice Gdańską i Hołdu Pruskiego.

– Rozpoczęły się już pierwsze prace przy ulicy Lawendowej, ulicy ważnej, która łączy ulice Gdańską z Madalińskiego, która z kolei prowadzi róg dalej w kierunku ulicy Kaszubskiej czy drogi wylotowej na Ustkę – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – To droga dotychczas o nawierzchni tymczasowej, z płyt betonowych, bez wydzielonego chodnika, tak więc mało komfortowa i mało bezpieczna. W pierwszym etapie prace prowadzone są poza jezdnią, stąd nie ma większych utrudnień polegających na zamykaniu tej drogi, jest tylko zawężenie częściowe jednego pasa. W tej chwili wykonywane są prace związane z budową nowego ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej, który umożliwi bezpieczne skomunikowanie całego powstającego osiedla Przy Lesie.

Wykonawca ma czas do końca tego roku na zakończenie tej inwestycji. Utrudnienia w ruchu drogowym pojawić się mogą, gdy ruszą prace przy wykonywaniu nowej jezdni. Aby jednak w jak najmniejszym stopniu przeszkadzać mieszkańcom osiedla, prace prowadzone będą etapami, by w łatwy sposób objechać można było remontowaną część ulicy. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.