K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szpilewskiego łączy

0

Trwają konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy ulicy Szpilewskiego w Słupsku. Droga ta docelowo ma komunikować ulice Szczecińską z Korfantego i Dywizjonu 303, aby następnie połączyć się z projektowanym rondem na Legionów Polskich.

Rozbudowa istniejącego fragmentu i budowa całkowicie nowej części ulicy Szpilewskiego w Słupsku mają doprowadzić do połączenia szybko rozwijającego się osiedla mieszkaniowego Zachód z ulicą Szczecińską. Docelowo nowa ulica rozpoczynać się będzie przy pętli autobusowej i kończyć się na skrzyżowaniu ulic Korfantego i Dywizjonu 303, aby ostatecznie połączyć się z ulicą Legionów Polskich. W sprawie tej inwestycji Urząd Miejski w Słupsku prowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta.

– To zupełnie nowa droga tworząca ramę komunikacyjną miasta, która przebiegać będzie od skrzyżowania z ulicą Szczecińską i Kołobrzeską w kierunku północnym do ulicy Legionów Polskich, tam gdzie w najbliższych miesiącach powstanie już rondo u zbiegu ulic Legionów Polskich i Riedla – informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – To nowa droga zbiorcza, która nie tylko skomunikuje tę zachodnią część miasta, ale także powstające osiedla zabudowy mieszkaniowej. Projekt podzielony jest na dwie części, ale opracowywany kompleksowo. Pierwsze 800 metrów od ulicy Szczecińskiej do ulicy Korfantego to jest zakres, dla którego otrzymaliśmy już dofinansowanie i który będzie realizowany do 2024 roku, natomiast dalszy kilometr, połączenie do ulicy Legionów Polskich, w tej chwili opracowujemy projektowo, tak aby w sytuacji dostępności do finansowania od razu mieć gotowość realizacyjną. Projektowana droga to już zagospodarowanie docelowe, czyli jezdnia bitumiczna, chodniki obustronne i jednostronna ścieżka rowerowa, połączenia z ulicami Dywizjonu 303 i Korfantego jako ronda, droga wyposażana w oświetlenie, odwodnienie. Tak więc nie jest to droga tymczasowa, tylko już docelowe zagospodarowanie terenu.

Pierwsza część prac dofinansowana została z ostatniej już puli pieniędzy z tak zwanych rekompensat za tarczę antyrakietową. Obszar inwestycji projektowany jest jako strefa z ograniczeniami prędkości od 30km/h do 50km/h. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.