K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wędrówka wzdłuż Słupi

0

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” stworzyli aplikację na telefon, która pozwala na samodzielne poznawanie terenów nad rzeką Słupią i ich walorów przyrodniczych. Obecnie w aplikacji są dwie ścieżki pozwalające zwiedzić miejsca nadrzeczne i salę edukacyjną Parku.

Z walorami przyrodniczymi Słupska , a także eksponatami w sali edukacyjnej Parku Krajobrazowego Dolina Słupi zapoznać się można dzięki audioprzewodnikowi pn. „Słupia – rzeka wiedzy”. Aplikację stworzyli pracownicy parku w celu umożliwienia turystom samodzielnego zwiedzania terenów nad rzeką.

– Wpadliśmy też na pomysł, żeby doprowadzić turystów i mieszkańców Słupska z centralnego miejsca miasta, czyli z placu Zwycięstwa, spod Informacji Turystycznej, pod budynek naszego Parku, czyli pod wystawę przyrodniczą przy Poniatowskiego 4A. To działanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – mówi kierownik Parku Krajobrazowego Dolina Słupia Marcin Miller. – Napisaliśmy projekt, przygotowaliśmy przystanki z opisem, co ciekawego można zobaczyć zarówno na trasie ścieżki wiodącej głównie wzdłuż Słupi – bo to jest oś, na której koncentruje się zarówno to, co możemy zobaczyć w mieście, jeżeli chodzi o tę aplikację, jak również to, co możemy obejrzeć w sali wystawowej. Ważnym elementem jest i to, że pracowników parku jest jedynie czworo, a często realizujemy także inne zadania niż tylko edukację ekologiczną, dlatego w zamierzeniu naszym ta aplikacja ma pozwolić na samodzielne zwiedzanie naszej wystawy przyrodniczej. Tak więc nie musimy już mieć przewodnika, możemy przejść przez poszczególne stoiska tej wystawy i posłuchać, co ciekawego jest tam zademonstrowane.

Aplikację pobrać można z każdego sklepu z aplikacjami na telefon. Po ściągnięciu jej i wybraniu polskiego języka wystarczy kliknąć interesującą nas trasę i rozpocząć odsłuchiwanie.

– Sama trasa ścieżki z placu Zwycięstwa pod naszą siedzibę to jest sześć przystanków. I tak jak już mówiłem, koncentrowaliśmy się na związku miasta z rzeką. Ciekawostką jest fakt, że plac Zwycięstwa to kiedyś były bagna, tereny podmokłe, które zostały osuszone i na których wybudowano nasz wspaniały ratusz. I tu opisujemy, jak to się stało, jakie zostały podjęte działania, żeby te miejsca osuszyć. Następnie kierujemy się na najpiękniejszy odcinek, moim zdaniem, rzeki w Słupsku, czyli okolice Zamku Książąt Pomorskich, Młyna Zamkowego i tam oglądamy nasze tarlisko dla gatunków litofilnych, czyli takich, które składają ikrę na podłożu kamienistym. Tam się trą łososie atlantyckie, tracie wędrowne, minogi rzeczne. Dale kierujemy się pod bibliotekę miejską – mówi Marcin Miller.

Trasa została przewidziana w taki sposób, by po kolei zwiedzając punkty trafić do siedziby Parku przy ulicy Poniatowskiego, gdzie następnie obejrzeć można salę edukacyjną. Aplikacja jak i zwiedzanie eksponatów są całkowicie darmowe. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.