K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kiedy remont ulicy Leszczyńskiego?

0

Znajdująca się na słupskim Zatorzu ulica Stanisława Leszczyńskiego od lat czeka na gruntowny remont. Zarząd Infrastruktury Miejskiej jest na etapie opracowania koncepcji jej przebudowy. Niedługo mają zostać ogłoszone konsultacje społeczne, a po modernizacji ulica miałaby zyskać m.in. ścieżkę rowerową.

Stan techniczny znajdującej się na słupskim Zatorzu ulicy Stanisława Leszczyńskiego nie należy do najlepszych w mieście. Nawierzchnia jezdni, zarówno od strony Szkoły Podstawowej nr 4, jak i prokuratury i urzędu pracy, jest w wielu miejscach popękana. Dużo też dziur i wyrw. Z każdym rokiem sytuacja się pogarsza, a doraźne łatanie nie rozwiązuje problemu. Ulica od lat pełni ważną funkcję komunikacyjną, ponieważ jeżdżą nią autobusy kilku linii miejskiego przewoźnika. Ulica jest niebezpieczna nie tylko dla kierowców czy rowerzystów, ale też dla pieszych. Płyty chodnikowe nie były wymieniane od momentu jej budowy. Są popękane i nierówne, szczególnie na odcinku wzdłuż zabudowy domków jednorodzinnych. W ostatnich latach ulica, podobnie jak i inne, zyskała jedynie nowe oświetlenie. Jednak projekt przebudowy tej drogi jest już opracowywany przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

Mamy świadomość pogarszającego się stanu technicznego tej drogi, a także wiemy jaką ważną rolę w układzie komunikacyjnym ona pełni – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Tworząc tegoroczny budżet przewidzieliśmy również opracowanie dokumentacji technicznej dla tego zadania, obejmującego przebudowę ulicy Leszczyńskiego na całej długości.

Okołokilometrowa ulica Leszczyńskiego jest jedną z ostatnich większych ulic w tej części miasta, która nie posiada ścieżki rowerowej. Po planowanej przebudowie to się jednak zmieni, a rowerzyści będą mogli bezpiecznie przejechać od alei 3 Maja do Grunwaldzkiej, a także od ringu miejskiego i ulicy Rejtana przez ulicę Stanisława Konarskiego, gdzie w zeszłym roku również powstała droga dla rowerów.

Brakuje tego łącznika, który uspójniłby naszą sieć rowerową i w ramach tej inwestycji również planujemy wykonanie drogi rowerowej – informuje Tomasz Orłowski. – W najbliższych dniach ogłoszone zostaną konsultacje społeczne. W tej chwili kończymy opracowanie koncepcji, która zostanie poddana osądowi mieszkańców. Jeszcze w lipcu będzie można zapoznać się ze szczegółową koncepcją, która pokaże, gdzie ta ścieżka rowerowa, gdzie chodniki, jaka forma jezdni. To ważny temat, ważna droga i jak myślę, cieszyć się będzie zainteresowaniem mieszkańców, którzy może złożą swoje uwagi, co pozwoli nam jeszcze lepiej dopracować ten projekt.

W tym momencie ulica Stanisława Leszczyńskiego nie ma jeszcze zagwarantowanego finansowania, ale jest traktowana priorytetowo. Według planów ZIM chce wnioskować o przyznanie dofinansowania na jej remont ze środków budżetu państwa na przyszły rok. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.