K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zgłoś się po postojowe

0

Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje ono wszystkim, którzy odczuli negatywne skutki pandemii. Jej stan oficjalnie zakończył się 3 miesiące temu.

O przyznanie świadczenia postojowego mogą ubiegać się jeszcze przedsiębiorcy i osoby z określonych branż wykonujący umowy cywilnoprawne. W zależności od kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wsparcie można otrzymać nawet kilka razy. Czasu jest jednak coraz mniej, a termin złożenia wniosku (RSP-DD7) mija 16 sierpnia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci pieniądze wszystkim tym, którzy odczuli negatywne skutki pandemii, która spowodowała przestój w prowadzeniu ich działalności gospodarczej. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 r. Warunkiem otrzymania postojowego jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40%.

Część przedsiębiorców może jeszcze skorzystać ze świadczenia postojowego – informuje Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS, oddział w Gdańsku. – Te wnioski można złożyć jeszcze do 16 sierpnia. Ci, którzy nie skorzystali jeszcze, a można było uzyskać od jednego do sześciu świadczeń postojowych jak i osoby wykonujące umowy cywilno-prawne (na przykład umowę zlecenie czy umowę o dzieło) mogą skorzystać ze świadczenia postojowego. Ponieważ stan pandemii zakończył się trzy miesiące temu, więc do 16 sierpnia można jeszcze składać wnioski postojowe w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Świadczenie, w zależności od tego jak przedsiębiorca rozlicza się z podatku będzie wynosiło albo 2.080 złotych, albo 1350 złotych.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że pod koniec lipca minął termin składania wniosków przez przedstawicieli branż takich, jak sprzedaż detaliczna, transport, gastronomia, kultura i rozrywka, sport, turystyka, edukacja, catering, usługi, hotele, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, dyskoteki oraz pokoje zagadek. Informacje o tym, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać środki wraz z pełna listą działalności, którym jeszcze przysługuje świadczenie znajdują się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.