K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uchylanie uchwały

0

Na zwołanej za tydzień (12 sierpnia) sesji radni miejscy jeszcze nie zajmą się inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą uchylenia jednej z wcześniej podjętych uchwał. Wiąże się ona z postawieniem na skarpie przy ulicy Hubalczyków repliki krzyża znajdującego się na Giewoncie. Komitet inicjatywy ustawodawczej musi jeszcze zebrać odpowiednią liczbę popierających jego projekt.

W połowie lipca tego roku zawiązał się komitet uchwałodawczy, którego celem jest uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z września 2006 roku o postawieniu przy ul. Hubalczyków repliki krzyża znajdującego się na Giewoncie. Słupski samorząd przyjął tę informację i uznał ją za zgodną z zasadami przyjętymi przez Radę Miejską w 2018 roku. Zawiązany komitet jednocześnie przesłał radzie sporządzony przez siebie projekt uchwały uchylającej i dołączył do niego obszerne uzasadnienie. Argumentami przemawiającymi za zaniechaniem budowy tego obiektu są według wnioskujących przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców tej części miasta. Krzyż o wysokości ponad 17-metrowej miał pierwotnie stanąć na skarpie przy ul. Kosynierów Gdyńskich, która w tej chwili jest już zabudowana blokami mieszkalnymi. Jego wysokość i stalowa konstrukcja byłyby obiektem skupiającym wyładowania elektryczne przy okazji każdej burzy, co byłoby groźne nie tylko dla mieszkańców osiedla, ale i dla aparatury pobliskiego szpitala. Inicjatorzy uchwały wskazują także na wysokie koszty takiej inwestycji i aktualny brak miejsca na jej realizację, przez co wcześniejsza uchwała nie ma racji bytu.

W ślad za powiadomieniem komitet inicjatywy uchwałodawczej przystąpił do dalszych czynności proceduralnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym konieczne jest zebranie 300 podpisów popierających tę inicjatywę, by Rada Miejska w Słupsku mogła przystąpić do jej procedowania.

Mamy już zebrane ¾ głosów i w dalszym ciągu glosy zbieramy – informuje Robert Chomicki, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. – Mamy bardzo duży odzew w postaci pobierania od nas pustych kart. Mieszkańcy we własnym gronie sąsiadów i rodziny, a nawet w pracy zbierają podpisy i podrzucają nam, więc myślę, że na wyznaczony nam terminu, czyli 17 sierpnia, bez problemu będziemy mogli złożyć komplet podpisów. Puste karty można pobrać także z naszej strony internetowej inspiruj.org. Można je wypełnić samodzielnie, z rodziną czy sąsiadami i podpisaną kartę można zanieść do SCOPiES przy ulicy Niedziałkowskiego, bądź skontaktować się z nami telefonicznie (nr 59 723 51 20). My podjedziemy, odbierzemy, a wtedy nie trzeba będzie nigdzie nosić. Jeżeli ktoś ma problem z pobraniem karty, potrzebuje już wydrukowaną, to także można nam zgłosić. Te pustą kartę przywieziemy i przekażemy do zbierania.

Po złożeniu list z wymaganą liczbą popierających i ich podpisami, rada będzie mogła wprowadzić projekt tej uchwały do porządku obrad najbliższej sesji od daty ich otrzymania. Ostateczny czas zajęcia się przez radę tą inicjatywą uchwałodawczą nie może przekroczyć trzech miesięcy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.