K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kto zapłaci za przyłączenie?

0

W niedługiej przyszłości władze słupskiego ratusza planują spotkanie z przedstawicielami gminy Słupsk w sprawie ustalenia szczegółów przekazania nieruchomości. Wciąż jeszcze nie wiadomo, kto pokryje koszty związane ze zmianę adresów w dokumentach i umowach.

Zmiana granic administracyjnych Słupska wiązać się będzie dla wielu podmiotów ze zmianą między innymi adresów. W tej sprawie słupski magistrat zapowiada potrzebę spotkania z przedstawicielami gminy, aby ustalić szczegóły przekazania terenów i nieruchomości.

Liczymy na to, że w najbliższej przyszłości będziemy mieli spotkanie z władzami gminy – mówi Łukasz Kobus, sekretarz miasta. – Będziemy wtedy mogli rozmawiać o konkretnych nieruchomościach, działkach, o przekazywaniu nieruchomości. To też jest jeden z powodów, z których uważamy, że niektóre działania gminy jeże;li chodzi o sprzedaż działek w Płaszewku są troszeczkę przedwczesne. Ale tutaj, żeby podejmować konkretne działania potrzebna jest jeszcze druga strona, czyli gmina. Oczekujemy na takie spotkanie. Jeżeli ono się odbędzie, będziemy mogli podejmować dalsze działania. Przypominam, że nie przejmujemy terenów zamieszkałych, więc nie przejmujemy żadnych mieszkańców. Jeżeli takie zmiany miałyby kogoś dotknąć, to ewentualnie dotkną przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o pracowników, to tutaj takie koszty będzie ponosił pracodawca.

Włączenie w granice administracyjne Słupska terenów Bierkowa, Strzelina i Płaszewka ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku. Do nowego roku Urząd Miejski w Słupsku musi wprowadzić niezbędne procedury związane ze skutkami poszerzenia granic miasta. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.