K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konsultują infrastrukturę

0

Do 12 września mieszkańcy powiatu słupskiego mogą zgłaszać propozycje na polepszenie infrastruktury rowerowej w powiecie słupskim. Starostwo dzięki tym konsultacją chce stworzyć spójną koncepcję rozwoju nowych i już istniejących tras rowerowych.

Konsultacje społeczne, których tematem jest infrastruktura rowerowa w regionie, przeprowadza Starostwo Powiatowe w Słupsku. Dzięki nim mieszkańcy powiatu mogą zgłaszać swoje propozycje polepszenia i ujednolicenia między innymi ścieżek rowerowych.

– Na terenie powiatu istnieje szereg ścieżek różnego typu, i przy drogach powiatowych, i przy drogach gminnych, i ścieżek terenowych typowo turystycznych. Natomiast widzimy już – i widać to po konsultacjach, widzą to mieszkańcy – że istnieje potrzeba uaktualnienia tego przebiegu. Często widać wyraźnie, że ścieżki te nie są spójne, widać luki w przebiegu, jakieś nieprzejezdności i tego typu rzeczy – mówi Kamil Słomiński, inspektor Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku. – I faktycznie ta docelowa koncepcja – o ile oczywiście mieszkańcy pokażą, że jest taka potrzeba, co jednak widać już z pierwszych ankiet, które spływają – będzie obejmowała spójną sieć ścieżek rowerowych na terenie powiatu, czyli ścieżek różnego typu, i ścieżki turystyczne, i transportowe – głównie przy drogach, i ścieżki specjalistyczne, to taka nowość w regionie, być może tutaj się taka pojawi. Ta sieć ma być po prostu spójna. I ta spójność oznacza, że przebiegi będą aktualne, przebiegi będą przejezdne, że będzie to duże ułatwienie dla wszystkich, którzy chcą się poruszać na dwóch kółkach. Do tej pory zebraliśmy już kilkadziesiąt ankiet. Tego typu rzeczy też się pojawiają, nazywamy to infrastrukturą punktową, a więc poza stacjami napraw są to różnego rodzaju stacyjki rowerowe, miejsca postoju, mostki, przeprawy itd. I to jest też oczywiście bardzo istotna rzecz, bo ona wpływa na przebieg tras i na ich przejezdność.

Konsultacje społeczne potrwają do przyszłego poniedziałku. Formularz można wypełnić i złożyć na stronie internetowej powiatu lub w formie tradycyjnej w Starostwie Powiatowym w Słupsku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.