K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Punkty wydawania jodku potasu

0

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku informuje o profilaktyce jodowej i wykazie punktów wydawania jodku potasu na terenie miasta w wypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego. W razie ewentualnej konieczności bezpłatne tabletki będą wydawane mieszkańcom Słupska w 16 aptekach zlokalizowanych na terenie miasta, 13 punktach medycznych i urzędzie miejskim.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.