K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowe mieszkania komunalne w Kusowie

0

W ubiegłym miesiącu gmina Słupsk podpisała dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania budowy lokali komunalnych w Kusowie. Docelowo gmina wzbogaci się o 40 mieszkań, realizowanych w dwóch etapach. W pierwszym powstaną dwa budynki, po 15 lokali w każdym. W drugim etapie planowana jest budowa trzech obiektów z 25 mieszkaniami komunalnymi łącznie. W ramach inwestycji zaprojektowana zostanie i wybudowana infrastruktura towarzysząca, w tym place zabaw, a cały obszar wzbogaci się o nowe nasadzenia roślinności. Całkowita wartość I etapu budowy mieszkań wynosi ponad 8,3 miliona złotych, natomiast koszt wykonania drugiego etapu oszacowano na kwotę około 10,2 miliona złotych. Jak informuje Urząd Gminy Słupsk, wysokość dofinansowania z BGK sięga 85 procent każdego etapu przedsięwzięcia. Gmina dysponuje już pełną dokumentacją, w tym pozwoleniem na budowę. Do 2025 roku cała inwestycja mieszkaniowa zostanie oddana do użytku. (jwb, wizualizacja: Gmina Słupsk)

Skomentuj