K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Remont ulicy Armii Krajowej

0

Kończą się przygotowania do przetargu na wykonanie przebudowy ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Zarząd Infrastruktury Miejskiej informuje, że jego ogłoszenie nastąpi jeszcze w tym roku. Inwestycja stanowić będzie klamrę spinającą wszystkie działania drogowe realizowane w ostatnich latach przez miasto w ramach rewitalizacji. Do tej pory gruntownej przebudowie poddanych zostało dziewięć ulic: Długa, Ogrodowa, Polna, Sygietyńskiego, Płowiecka, Dominikańska, Mostnika, Szarych Szeregów i Kowalska. Tym razem na remont czeka odcinek od skrzyżowania z ulicą Szarych Szeregów aż do skrzyżowania okrężnego z ulicą Kaszubską. Tak zwane plastikowe rondo, znajdujące się w ciągu drogi wojewódzkiej 213, nie wejdzie już jednak w zakres robót.
.
Jak informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku, na całej długości przebudowywanego odcinka ulicy Armii Krajowej pojawi się nowa nawierzchnia bitumiczna. Wybudowane zostaną nowe chodniki z płyt kamiennych, takich samych, jakimi wyłożone są inne zrewitalizowane ulice, np. Kowalska, Szarych Szeregów czy Mostnika. Natomiast po stronie północnej, od Starostwa Powiatowego w Słupsku i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego, powstanie droga rowerowa. Przebudowana zostanie też cała infrastruktura podziemna związana z oświetleniem ulicy i odwodnieniem.
.
Ważnym elementem inwestycji będzie również przebudowa trudnego dla kierujących pojazdami skrzyżowania na wysokości ulicy Henryka Pobożnego, przy jednym z najstarszych w tej dzielnicy narożnym budynku z II połowy XIX wieku, który w przyszłości ma pełnić funkcję Centrum Podgrodzia integrującego mieszkańców. W tym miejscu odgięty zostanie łuk jezdni, nieco dalej od samej zabudowy, tak aby powstało zwykłe skrzyżowanie, pozwalające na lepszą orientację uczestników ruchu. Pozyskane przed budynkiem miejsce pozwoli z kolei na odtworzenie miniogródka, który historycznie znajdował się przy frontowym wejściu.
.
Wykonawca będzie miał czas na realizację przebudowy ulicy Armii Krajowej do końca trzeciego kwartału przyszłego roku. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych w ramach programu rewitalizacji miasta Słupska. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek, fot. Ryszard Hetnarowicz)

 

Skomentuj