K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przeprowadzka ZIM-u

0

Z pewnym opóźnieniem, bo nie w miesiącach letnich, jak pierwotnie zakładano, a na przełomie października i listopada planowana jest przeprowadzka Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z ulicy Przemysłowej na Grottgera. Nowa siedziba znajdować się będzie w budynku po relokowanym IV Liceum Ogólnokształcącym. Prace adaptacyjne do potrzeb biurowo-administracyjnych ZIM-u trwały od jesieni ubiegłego roku. Przeprowadzono między innymi biały montaż, wymianę stolarki drzwiowej i podłóg, przebudowano przestrzenie korytarzowe z przeznaczeniem na pokoje.
.
Przenosiny ZIM-u wiążą się z koniecznością zgrania z przeprowadzką siedziby Straży Miejskiej w Słupsku, która także zlokalizowana zostanie w dawnej szkole. Oba podmioty dzielić będą pierwsze piętro i parter, gdzie m.in. znajdzie się 24-godzinne centrum monitoringu, do którego podłączona zostanie cała instalacja wizyjna obsługiwana przez strażników. Po zagospodarowaniu ostatniej kondygnacji lokum w obiekcie znajdzie też Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
.
Trudne warunki lokalowe, w jakich funkcjonuje do tej pory Zarząd Infrastruktury Miejskiej, dzięki przeprowadzce powinny nieco się poprawić. Na razie do przyszłego roku w starej lokalizacji pozostanie składowisko materiałów budowlanych, natomiast w przyszłości tego typu magazyn znajdzie się obok ciepłowni przy ulicy Koszalińskiej. Po opróżnieniu terenu ZIM-u ze składowanego budulca nieruchomość wraz z wysłużonym budynkiem przy ulicy Przemysłowej zostanie wystawiona na sprzedaż. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj