K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wyróżnienie nauczycielki II LO

0

Dyrekcja II LO w Słupsku poinformowała o wyróżnieniu, które spotkało nauczycielkę tej szkołu Dorotę Kłos. Znalazła się ona w gronie dziesiątki nominowanych do tytułu Nauczyciel Pomorza Roku 2022.

Celem konkursu prowadzonego w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Gdańsku jest wyróżnianie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych działających na terenie województwa pomorskiego. Organizatorom chodzi o podkreślenie roli tych pedagogów, którzy wspomagają wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a tym samym przyczyniają się do budowania kapitału społecznego całego kraju.

Wybór kandydatury pani Doroty Kłos do grona dziesięciu najlepszych nauczycieli zgłoszonych w siódmej edycji konkursu, jest ogromnym wyróżnieniem dla nauczycielki i szkoły, gdyż celem konkursu jest w szczególności przywracanie należytej rangi zawodu, a także docenienie pedagogów przygotowujących uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym regionu – zapewnia Mariusz Domański, dyrektor II LO w Słupsku.

W siódmej edycji komisja konkursowa spośród 10 finalistów wyłoni 5 laureatów. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2022” oraz statuetkę, a pozostali – wyróżnienia. Laureaci mogą liczyć również na nagrody pieniężne. Oficjalna gala konkursowa odbędzie się 25 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji tego konkursu, przeprowadzonej w 2016 roku tytuł Nauczyciela Pomorza przypadł Pawłowi Sikorskiemu, ówczesnemu nauczycielowi geografii w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi ne 4 w Słupsku. (opr. rkh)

Fot. II LO

Skomentuj