K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

129 milionów dla miasta i gminy Słupsk

0

Dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki 5. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Tym razem beneficjentami są samorządy, które na swoim terenie rozwijają strefy ekonomiczne. Do gmin, powiatów i województw trafi blisko 5 miliardów złotych. Udział w tym rozdaniu będzie mieć zarówno miasto Słupsk, jak i gmina Słupsk, które zgłosiły wnioski i otrzymają bezzwrotne dofinansowanie. Łącznie w całej Polsce zakwalifikowane zostały 52 projekty.
.
– Polska będzie miejscem tworzenia nowych, coraz lepiej płatnych miejsc pracy, dzięki wybudowanej od nowa infrastrukturze w myśl idei, że cała Polska ma być jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną – mówił premier Morawiecki.
.
Miastu Słupsk przyznano 78.400.000 złotych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod funkcję przemysłową w północnej części miasta. Z kolei gmina Słupsk na budowę drogi gminnej Redzikowo – Wieszyno oraz budowę dróg na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą i stacją uzdatniania wody otrzyma 50.274.000 złotych. W sumie region słupski pozyskał prawie 129 milionów złotych na tworzenie infrastruktury pod nowe inwestycje, zwiększające możliwości rozwojowe obu samorządów.
.
Program realizowany jest przy współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego. Minimalny poziom udziału własnego samorządu wynosi 2 procent. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj