K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Łączenie gmin po nowemu?

0

Niedawne emocje i konflikty związane ze zmianą granic administracyjnych Słupska mogą w przyszłości zostać ograniczone w praktyce społecznej. W tym kierunku zmierza projekt Platformy Obywatelskiej, dotyczący przepisów o zmianach granic gmin. Do 20 października potrwają jeszcze konsultacje projektu przedmiotowej ustawy.

Przygotowania projektu ustawy podjął się parlamentarny zespół ds. współpracy z samorządami gmin, powiatów i województw, któremu przewodniczy poseł PO Jacek Protas. Zdaniem autorów zasady łączenia i zmiany granic gmin powinny być czytelne, jasne i nie budzić wątpliwości. 

Od pół roku nasz klub pracuje nad takimi rozwiązaniami pozwalającymi osiągnąć kompromis między Związkiem Miast Polskich a Związkiem Gmin Wiejskich RP – informuje Zbigniew Konwiński, słupski poseł PO. – Tak naprawdę nie ma w tej sprawie żadnych regulacji, a są one potrzebne. Dochodzi do wielu kuriozalnych sytuacji w Polsce. Na przykład elektrownia została ze względów fiskalnych włączona do miasta Opole, a z gminy Kleszczów wyprowadzono elektrownię i włączono do miasta Bełchatów. Nie ma uregulowanych takich spraw, jak chociażby sytuacja, gdy gmina zainwestowała w budowę szkoły, spłaca kredyt przyznany na tę inwestycję, a część tej gminy wraz ze szkołą zostanie włączona do innego organizmu. Kto ma spłacać kredyt? To nie jest w żaden sposób uregulowane. Jest jeszcze kilka innych problemów i wszystkie one są w tej chwili konsultowane ze stroną samorządową.

Przykładem lokalnym przejęcia przez miasto obszarów ważnych ze względów fiskalnych jest strefa inwestycyjna Płaszewko, której teren – otrzymany od państwa w ramach tzw. rekompensaty za tarczę antyrakietową – został w pełni uzbrojony przez gminę Słupsk. Od 1 stycznia 2023 roku znajdzie się ona w granicach miasta Słupsk, a pikanterii trwającym obecnie pracom legislacyjnym dodaje fakt, że to właśnie słupscy radni PO zainicjowali proces poszerzania miasta. Teraz pomysłodawcy ustanowienia uregulowań w tej sprawie chcą określenia zasady rozliczeń finansowych między gminami, które niejednokrotnie znajdują się w sporze. Widzą także potrzebę wzmocnienia rangi społeczności lokalnej w procedowaniu zmiany granic gmin oraz wprowadzenia przez państwo zachęt finansowych dla gmin, które osiągają konsensu w sprawach łączenia z innymi samorządami. Projekt zakłada wprowadzenie sądowego mechanizmu odwoławczego od decyzji Prezesa Rady Ministrów i ograniczenie częstotliwości zgłaszania kolejnych inicjatyw w sprawach zmiany granic administracyjnych gmin. Między innymi takich rozwiązań oczekują radni Gminy Słupsk, którzy podczas nadzwyczajnej wrześniowej sesji zawarli je w swoim apelu.

Zespół parlamentarny podjął ten temat z własnej inicjatywy, ale oczywiście na kanwie tych spraw, które myśmy zgłaszali kiedyś jako członek Związku Gmin Wiejskich RP, a które zostały sformułowane w postaci pewnych wzorców i postulatów – mówi Adam Jaśkiewicz, zastępca wójta gminy Słupsk. – Jeżeli chodzi o nasz kontakt z autorami tego projektu, to na razie nikt z nami go nie konsultował.

Poseł Konwiński przewiduje, że po zakończeniu konsultacji między zainteresowanymi związkami miast i gmin podjęte zostaną prace nad ostatecznym kształtem projektu ustawy i do końca roku może on wpłynąć do laski marszałkowskiej.

Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj