K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rozwijanie skrzydeł Pomorza

0

Słowińska Grupa Rybacka informuje, że w dniach 20-22 października odbędzie się w Bolszewie zjazd działaczy pomorskich organizacji pozarządowych, liderów animacji społecznej oraz przedstawicieli samorządów i środowisk biznesowych. Udział jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie.

Organizacje pozarządowe, samorządy i biznes tworzą wymarzony trójkąt dla rozwoju inicjatyw społecznych. Efektywność współpracy następuje wtedy, gdy te trzy sektory działają razem, rozpoznając potrzeby lokalnych społeczności, gdy konsultują wprowadzane rozwiązania, gdy dbają o wzajemny dobrostan na każdym etapie. Celem forum jest nie tylko wzajemna integracja, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń i dobrych praktyk międzysektorowych oraz wypracowanie wytycznych na przyszłość.

Program PFIPu, tematy prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów zostały wybrane w taki sposób, aby poruszały trzy kluczowe zagadnienia dla harmonijnego rozwoju sektora pozarządowego oraz dla budowania relacji z pozostałymi: stabilność, przyszłość i współpraca. Każde z tych pojęć jest istotne dla kształtowania tożsamości organizacji pozarządowych, ale dopiero połączone mogą stanowić prawdziwą siłę wznoszącą”

Szczegółowy program znajduje się tu: https://bit.ly/3CtryGh (opr. rkh)

Skomentuj