K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowe godło Polski?

0

W połowie października opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej. Nowe wzory weszły w życie po cichu i odbiegają od wzorów konstytucyjnych.

Jeszcze nie tak dawno wiele emocji wśród słupszczan budziło wprowadzenie do użytku logotypów wzorowanych na herbie miasta. Likwidacja kolorystyki popularnego gryfa i ograniczenie rysunku do kreski spotkało się z niechęcią nie tylko mieszkańców miasta, ale także wielu historyków. Tutaj jednak sprawa była o tyle prosta, że logo nie zastępowało herbu. Było to jedynie wprowadzenie symbolu służącego ujednoliceniu identyfikacji wizualnej wydziałów samego ratusza i wielu miejskich firm. Inaczej ma się rzecz ze zmianami wprowadzonymi w godle, ponieważ przyjętych rozporządzeniem wzorów nie sposób nazwać logotypami. Wprowadzają one zmiany w samym godle. Pozbawione ono zostało tarczy herbowej, a sam orzeł przeszedł znaczną metamorfozę. Zmianą najbardziej rzucającą się w oczy jest ozłocenie mu nie tylko szponów, ale całych nóg. Takim orłem mają się posługiwać wszystkie organy administracji rządowej w swoich działaniach identyfikacyjnych i wizualnych. Poza jednym.

Innym orłem ma posługiwać się Ministerstwo Obrony Narodowej. W wersji kolorowej i temu orłu z rozpostartymi do lotu skrzydłami, wykraczającymi poza otaczający go krąg, pozłocono całe nogi. Nie pozwolono mu jednak stać na charakterystycznej dla wizerunku orzełka wojskowego pelcie, czyli tarczy Amazonek.

Wzory uprawomocnione przez rozporządzenie – na co zwracają uwagę zarówno specjaliści od sztuk plastycznych jak i historycy – trudno nazwać mianem logo. To wyjątkowo dowolne potraktowanie godła Rzeczypospolitej, które – zgodnie z art. 28, pkt. 4 i 5. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – podlegają ochronie prawnej, a szczegóły godła określa ustawa. Do takiego sądu upoważnia także zapis w tym rozporządzeniu. „Do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej używa się wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w znaku graficznym ustalonym dla organów administracji rządowej…”

Jak widać do zmiany znaku graficznego ustalonego dla godła teraz już wystarcza zwykłe rozporządzenie Rady Ministrów, tylko nie wiedzieć czemu wprowadzane w życie „po partyzancku”.

Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj