K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Jubileuszowy Bieg Niepodległości w Słupsku

0

W tym roku odbędzie się jubileuszowy X Bieg Niepodległości w Słupsku. Tradycyjnie już zawodnicy wystartują 11 listopada o godzinie 11.11. Tym razem start zlokalizowany zostanie na ulicy Szarych Szeregów w obszarze zrewitalizowanych bulwarów, a dalej dziesięciokilometrową trasę wyznaczać będą ulice: Sądowa, Partyzantów, Zamkowa, Rynek Rybacki, Dominikańska, Mikołajska, Łukasiewicza, Filmowa, Jedności Narodowej, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Grodzka, Murarska, Zamenhofa, Stary Rynek, Kowalska, Francesco Nullo i Kilińskiego.
.
W tym roku limit uczestników imprezy wynosi 500 osób, przy czym decyduje kolejność wpłat. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są poprzez stronę https://zapisy.domtel-sport.pl/x-slupski-bieg-niepodleglosci-v8165. W sytuacji gdyby limit nie został osiągnięty w zapisach internetowych, możliwa będzie dodatkowa rejestracja w dniu startu w biurze zawodów w I LO przy ulicy Szarych Szeregów 15 w godzinach 8.30-10.40.
.
Jak informuje organizator Słupskiego Biegu Niepodległości – Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – opłata za udział w imprezie jest bezzwrotna i w wypadku wniesienia jej do dnia 20 października wynosi 50 złotych / 20 złotych dla posiadaczy Słupskiej Karty Mieszkańca, natomiast jeśli wpłata dokonana zostanie od dania 21 października do wyczerpania limitu, to będzie ona nieco wyższa – 55 złotych / 25 złotych dla posiadaczy SKM.
.
W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymają indywidualny numer startowy, a po przekroczeniu linii mety medal pamiątkowy. Przy czym otrzyma go osoba, która pokona cały dystans.
.
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy indywidualni, którzy ukończyli 11. rok życia. Niepełnoletni zgłaszają się z pisemną zgodą opiekunów prawnych, którzy dodatkowo muszą być obecni podczas weryfikacji biegacza przy starcie.
.
Pakiety startowe będą przygotowane do odbioru w dniach 8-10 listopada w godzinach 6.30-21.00 w recepcji pływalni przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku, a dla tych, którzy nie zdążą – 11 listopada w biurze zawodów godzinach 8.30-10.40. Oprócz medali organizator przewiduje nagrody pieniężne w postaci bonów towarowych oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. (jwb)

Skomentuj