K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sesja z podwyżkami

0

Zbliżająca się sesja Rady Miejskiej w Słupsku będzie stała pod znakiem podwyżek dla mieszkańców miasta. Projekty uchwał przewidują wzrost stawek podatku od nieruchomości i opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.

O ile wzrostu podatku od nieruchomości można było się spodziewać, ponieważ dzieje się tak każdego roku, o tyle zmiany opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego są powiązane z dwoma innymi okolicznościami. Pierwszą z nich są wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który przychylił się do skargi Prokuratury Okręgowej w Słupsku obejmującej przedmiotowe uchwały z 2017 i 2020 roku. Drugą okolicznością jest nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która weszła w życie 21 września tego roku. WSA stwierdził nieważność uchwały z 2017 roku w części, a w całości uchwały z 2020 roku, która wprowadzała między innymi ulgi łagodzące skutki pandemii. W uzasadnieniu niezbędności aktualizacji zakwestionowanej uchwały czytamy, że „Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku straci umocowanie prawne do pobierania opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności oraz za powierzchnię reklamy zawierającej informację o charakterze niekomercyjnym, promującej miasto Słupsk i działalność kulturalną finansowaną z budżetu miasta Słupska. Zgodnie z wyrokiem WSA nie będzie już możliwości różnicowania stawek rozpatrując poszczególne, szczegółowo przyjęte przypadki. Obowiązywać muszą „rodzaje zajęć pasa drogowego wymienione w art. 40 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Te zmiany mają spowodować wyższe wpływy do budżetu miasta, ale ich wielkość trudna jest do skalkulowania.

Znacznie prościej jest oszacować wzrost wpływów z tytułu wyższego podatku od nieruchomości. Projekt uchwały przewiduje aktualizację stawek na rok 2023 średnio o 10,94%. Podstawą do takiego wyliczenia jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku. Według komunikatu GUS wyniósł on 11,8% i tym samym stanowi on pułap możliwej podwyżki. Skutkiem zmiany stawki w Słupsku będą – jak szacuje ratusz – wpływy większe w stosunku do obecnego roku o około 5.093.000 zł.

Oba projekty uchwał rozpatrywane będą podczas sesji 26 października tego roku. (opr. rkh)

Skomentuj