K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wolne środki na opiekę wytchnieniową

0

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje o możliwości przyznania środków na opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby zależne mogą skorzystać całodobowo z maksymalnie dwutygodniowego pobytu we wskazanych ośrodkach wsparcia, które będą sprawować nad nimi opiekę w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych. Opiekunowie mogą przeznaczyć ten czas np. na załatwienie spraw urzędowych, zdrowotnych czy też związanych z regeneracją sił.
Sprawowanie całodobowej, bezpośredniej opieki nad osobami niesamodzielnymi stanowi dla rodzin ogromne wyzwanie, stąd właśnie program opieki wytchnieniowej, która zapewnia czasową pomoc. Na ten cel słupska placówka pozyskała 72 tysiące złotych dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego w ramach naboru wniosków przeprowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza osoby, które jeszcze w tym roku chciałyby skorzystać z tej formy wsparcia, do kontaktu z biurem programu pod numerem telefonu 59 814 28 15. Na stronie MOPR podane są aktywne linki z dokumentami rekrutacyjnymi – kartą zgłoszenia i kartą FIM, które należy wypełnić i dostarczyć do ośrodka. Liczba wolnych miejsc jest ograniczona. (jwb)

Skomentuj