K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Leczenie po udarze

0

Nowa szansa na leczenie pacjentów po udarach mózgu ze Słupska i regionu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku rozpoczął leczenie spastyczności z zastosowaniem toksyny botulinowej. Statystyki wskazują, że 20-40 procent pacjentów po przebytym udarze boryka się z problemem spastyczności. Jest to zaburzenie powstałe wskutek uszkodzenia górnego neuronu ruchowego i objawia się wzmożonym, bolesnym napięciem mięśniowym, które utrudnia bądź uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności.
.
– Chociaż w większości przypadków spastyczność dotyczy kończyny górnej, zdarza się, że zaburzenia, dotyczyć mogą także kończyny dolnej. Co ważne, nie zawsze objawy ujawniają się tuż po udarze, o spastyczności dowiedzieć możemy się nawet kilka tygodni później – mówi dr n. med. Michał Schinwelski, neurolog z wieloletnim doświadczeniem leczenia spastyczności.
.
Spastyczność bardzo często dotyczy nadgarstka oraz łokcia, które nienaturalnie układają się niezależnie od tego, czy ręka jest w ruchu, czy też pozostaje w spoczynku. Pacjenci w takiej sytuacji nie nie mają możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów. Często nie mogą wykonać jakiegokolwiek nawet ruchu ręką.
.
– Wynika to z faktu takiego napięcia mięśni, że ręka jest przyciśnięta do klatki piersiowej, a jej wyprostowanie jest niemożliwe – mówi szkolący słupskich neurologów dr Schinwelski. – Spastyczność po udarze mózgu bardzo często objawia się także trudnościami w chwytaniu i utrzymywaniu w dłoniach nawet lekkich przedmiotów. Jeśli mamy do czynienia ze spastycznością kończyn dolnych, pacjent może miewać problemy z utrzymaniem równowagi.
.
Najpilniejszym zadaniem jest diagnoza, a następnie wdrożenie właściwego leczenia. Jeśli pacjent nie podejmie żadnych kroków w tym kierunku, może dojść do nieodwracalnych zmian i deformacji, które pomimo późniejszej rehabilitacji nie będą możliwe do wyleczenia. Długo utrzymująca się spastyczność może być także przyczyną kolejnych schorzeń, wśród których najpoważniejszą jest zakrzepica żylna. Ciągły ucisk przyczyniać się może także do powstawania trudnych do wyleczenia odleżyn.
.
Pacjenci po udarze mózgu muszą liczyć się z różnego rodzaju powikłaniami, w tym bardzo często występującą spastycznością kończyn. Dzięki rozwojowi medycyny mogą liczyć na różne formy leczenia, np. zastrzyki z toksyny botulinowej. Głównym zadaniem toksyny jest zmniejszenie napięcia mięśniowego, co w połączeniu z rehabilitacją pozwala na poprawę sprawności ruchowej. Dzięki wykonywanym regularnie przez fizjoterapeutę zabiegom i ćwiczeniom pacjent może odzyskać pełną sprawność lub częściową.
.
O możliwość leczenia pacjentów toksyną botulinową słupski szpital zabiegał od dwóch lat.
– To ważny krok w rozwoju naszego oddziału, bo dzięki temu będziemy mogli pacjentom, którzy rehabilitują się po udarze mózgu, zaoferować pomoc, która polega na wsparciu rehabilitacji poudarowej, na poprawie ich jakości życia i funkcjonowania – mówi Szymon Błądek, koordynator oddziału neurologicznego i udarowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Dzięki przystąpieniu do programu lekowego leczenia spastyczności będziemy mogli w kompleksowy sposób leczyć udary mózgu – nie tylko sam udar i jego fazę ostrą, ale także to, co dzieje się później, kiedy nierzadko tych pacjentów już nie widzimy.
.
Docelowo słupski szpital zamierza przeprowadzać ponad sto zabiegów leczenia spastyczności toksyną botulinową w ciągu roku. (opr. jwb, źródło: WSS)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.