K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Chodniki czekają

0

Pięć lat temu rozpoczęła się realizacja tak zwanego „funduszu chodnikowego”, polegającego na modernizacji nawierzchni ciągów pieszych. Tworzony jest on z części dochodów osiąganych przez spółkę zawiadującą strefą płatnego parkowanie. Jeszcze przed rokiem o finansowaniu z niego kolejnych chodnikowych remontów było głośno. Teraz słychać o nim zdecydowanie mniej.
To remontowe uspokojenie ma określone przesłanki. Monika Rapacewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słupsku informuje, że „w tym roku, z uwagi na szeroki program inwestycyjny realizowany z udziałem środków zewnętrznych, pochodzących zarówno ze Skarbu Państwa, jak i funduszy europejskich, działania finansowane w 100% z budżetu miasta zostały ograniczone. Takimi działaniami są prace prowadzone w ramach dwóch funduszy chodnikowych w strefie rewitalizacji. W roku bieżącym w ramach Programu chodnikowego w strefie rewitalizacji nie prowadzono robót budowlanych, opracowane zostały natomiast kosztem ok. 44 tysięcy złotych trzy projekty przebudów chodników na ulicach Staszica, Niedziałkowskiego i Chopina. Projekty te będą podstawą do prowadzenia prac w latach kolejnych. Natomiast w ramach Programu chodnikowego poza strefą rewitalizacji wykonany został oczekiwany przez mieszkańców łącznik pieszy i rowerowy przy rondzie u zbiegu ulic Witkacego i Przemysłowej, umożliwiający bezpośrednią komunikację pieszą i rowerową”.
Jednocześnie ratusz przypomina, że „począwszy od 2017 roku w ramach programów zrealizowano przebudowy chodników przy ulicach: Niemcewicza, Wileńskiej (od Tuwima do Wojska Polskiego strona wschodnia), Reymonta, Plac Broniewskiego, Wyspiańskiego, Krasińskiego, Raszyńskiej, Lelewela (po stronie południowej), Skłodowskiej-Curie, Kaszubskiej (od ul. Kilińskiego do Armii Krajowej, strona zachodnia), Piotra Skargi, Prusa, Mickiewicza (od ul. Tuwima do Wojska Polskiego), Piekiełko, Słoneczna, Mieszka I, Szymanowskiego, Przemysłowa (od ul. Kasprowicza do przejazdu kolejowego), Żeromskiego, Solskiego, Partyzantów, Powstańców Warszawskich, chodnik nadrzeczny od Mostu Zamkowego do ul. Nad Śluzami, Wazów, Chodkiewicza, Hubalczyków, Górnej i Kosynierów Gdyńskich”.
Jest nadzieja – na co zwracają uwagę słupszczanie – że kwota,, którą dysponować będzie fundusz chodnikowy będzie powoli rosła, bo przecież wyższe są opłaty za korzystanie ze strefy płatnego parkowania. Z drugiej strony ceny materiałów budowlanych też nie stoją w miejscu, więc liczenie na większą aktywność dysponentów tego funduszu może okazać się płonne. (opr. rkh)
Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj