K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Węgiel dla słupszczan

0

Urząd Miejski w Słupsku informuje, że jest już gotowy do sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie 1.721,40 zł za tonę. Wnioski składać należy niezwłocznie w słupskim ratuszu.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej władz Słupska poinformowano o wynikach rozeznania potrzeb mieszkańców w zakresie zakupu opału. Do ratusza wpłynęły 272 zgłoszenia zamiaru zakupu węgla po preferencyjnej cenie. W tym roku słupszczanie chcą kupić 274,8 ton orzecha, 4,5 tony miału oraz 62 tony groszku. W przyszłym roku zadeklarowano zakup 285,7 tony orzecha, 4,5 tony miału i 69,5 tony groszku.

Miasto nie będzie miało wpływu na jakość dostarczonego węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Węgiel po preferencyjnej cenie mogą kupować gospodarstwa domowe, które mają uprawnienia do uzyskania dodatku węglowego. Osoby, które chcą zakupić węgiel po cenie preferencyjnej proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku o zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Słupsku przy placu Zwycięstwa 3 w pokoju nr 23 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP lub na adres e-mail: [email protected]

Wniosek w wersji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (za pomocą e-dowodu osobistego). (opr. rkh)

Skomentuj