K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Plast-Box z Mechanikiem

0

Dzisiaj w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku podpisana został kolejna umowa o współpracy z lokalnym przedsiębiorstwem. W tym wypadku uczniowie Mechanika będą mieli możliwość nabywania praktycznych umiejętności w słupskiej firmie Plast-Box S.A.

Plast-Box został założony w 1983 roku przez Waldemara i Grzegorza Pawlaków jako mała firma rodzinna. Obecnie firma notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych dla branż spożywczej i chemicznej prowadzona jest w trzech zakładach – dwóch w Polsce i jednym na Ukrainie. W każdym z nich stawia się przede wszystkim na innowacyjność, rozwój technologiczny i specjalistycznie przygotowane kadry. Słupski zakład, mieszczący się przy ul. Lutosławskiego stał się od dzisiaj nie tylko miejscem, w którym uczniowie klas mechatronicznych słupskiego Mechanika będą mogli odbywać praktyki, ale również po dwie osoby z każdego rocznika będą mogły liczyć na stypendia. Warunkiem są bardzo dobre wyniki w nauce przedmiotów zawodowych. Plast-Box zapewni uczniom także szkolenia i przygotowanie zawodowe oraz możliwość kontynuowania kariery zawodowej w tej firmie.

Stosowne porozumienie, zawierające szereg konkretnych ustaleń, podpisane zostało dzisiaj przez Annę Pawlak, radcę prawnego firmy Plast-Box i Barbarę Zakrzewską, dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Uczestnicząca w tym wydarzeniu Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska podkreśliła wagę takich porozumień dla miasta. Współpraca przedsiębiorców z placówkami edukacyjnymi daje szansę na budowanie ścisłych więzi biznesu z lokalnym społeczeństwem, a w konsekwencji działa na rzecz rozwoju miasta. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj