K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Coraz ciemniej na ulicach

0

Oszczędności w zużyciu prądu zapowiadała już gmina Słupsk, która od 1 grudnia wprowadza na swoim obszarze nocne wyłączenia lamp ulicznych w godzinach 23.30-4.30. Gmina Kobylnica także informuje mieszkańców o podobnych rozwiązaniach.
.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek zmniejszenia całkowitego zużycia prądu o 10 procent od dnia 1 do 31 grudnia 2022 roku w stosunku do średniorocznego zużycia energii w latach 2018-2019 i o kolejne 10 procent w stosunku do 2022 roku. W związku z tym władze gminy Kobylnica podjęły decyzję o wprowadzeniu czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego na swoim terenie w godzinach od 24.00 do 4.00. Ograniczenia te nie dotyczą głównych ciągów komunikacyjnych, czyli dróg krajowych nr 6 i 21 mających swój przebieg w granicach samorządu, pięciu ulic zlokalizowanych w Kobylnicy, tj. Witosa, Szczecińskiej, Widzińskiej, Kilińskiego i Transportowej, przemianowanej od 24 listopada na ulicę Jolanty Szczypińskiej, a także ulicy Słupskiej w Bolesławicach. Bez zmian funkcjonować będą lampy na drogach, które podłączone są z wyżej wymienionymi do tych samych szafek sterujących oświetleniem ulicznym. Urząd gminy informuje również, że w tym roku z uwagi na ceny energii elektrycznej i wymogi oszczędnościowe wynikające z ustawy nie pojawią się na terenie gminy Kobylnica świąteczne dekoracje świetlne.
.
Na stronie internetowej kobylnica.pl w zakładce Aktualności zamieszczony został szczegółowy wykaz ulic wskazanych do nocnych wyłączeń oświetlenia ulicznego. Wszelkie uwagi w tym zakresie należy kierować do Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Wodnej 20/2 w Kobylnicy – e-mail: [email protected] (opr. jwb)

Skomentuj