K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pomarańczowe 16 dni

0

W piątek rozpoczyna się coroczna akcja „Szesnaście dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Ta międzynarodowa kampania zainaugurowana w 1991 roku zawsze rozpoczyna się 25 listopada, a kończy 10 grudnia.

Daty graniczne tej akcji nie są przypadkowe. Jej początek wyznaczony został na Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy wobec Kobiet, a koniec wiąże się z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

– Dane statystyczne jednoznacznie wskazują na to, że ofiarami przemocy głównie są kobiety i dzieci, a ich sprawcami mężczyźni – mówi Marta makuch, wiceprezydent Słupska. – Odbywa się coraz więcej akcji edukacyjnych na ten temat, by ofiarom przemocy pomagać, Realizowane są także programy, jak chociażby przez nasz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, które mają sprawcom przemocy pomagać w wychodzeniu z popełniania tych przestępstw i uczyć radzenia sobie z agresją.

Jedną z organizacji, która zajmuje się tym problemem lokalnie jest słupski klub Soroptimist International. Jej członkiem jest między innymi Małgorzata Lenart, radna Rady Miejskiej w Słupsku.

– Akcja szesnastu dni ma między innymi pokazywać dane statystyczne dotyczące przemocy ze względu na płeć w różnych krajach świata – zaznacza Małgorzata Lenart. – Według najświeższych badań co 40 sekund jakaś kobieta doznaje w Polsce przemocy. To jest przemoc fizyczna, psychiczna czy ekonomiczna. Jest to też prześladowanie w miejscu pracy. Co dwie i pół doby w Polsce ginie kobieta w wyniku przemocy. Co 7 minut zgłaszany jest w Polsce akt przemocy wobec kobiety. Co druga kobieta trafia do lekarza, a co szósta w wyniku obrażeń trafia do szpitala. Ponad 30 procent kobiet w ogóle nie zgłasza przemocy. To się zmienia, bo kiedyś było to 80 procent. Warto też zwrócić uwagę na molestowanie seksualne kobiet, do którego najczęściej dochodzi w internecie. Dotyczy to zwłaszcza bardzo młodych dziewcząt.

Słupska organizacja Soroptimist International przygotowała spot edukacyjny, który będzie emitowany na telebimach we wszystkich słupskich przychodniach lekarskich. Obejrzeć go będzie można również w słupskim ratuszu. Odbędzie się także specjalna konferencja poświęcona temu tematowi, w której zapowiadany jest udział między innymi Katarzyny Figury. Miejscem poniedziałkowego (28 listopada) panelu dyskusyjnego, rozpoczynającego się o godz. 13.30, będzie Nowy Teatr. Organizatorki akcji zachęcają także wszystkich do noszenia w widocznym miejscu swojego przyodziewku pomarańczowego elementu, ponieważ ten kolor jest symbolem kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet. (rkh)

Skomentuj