K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dzień Kolejarza w izbie

0

W najbliższy piątek (25 listopada) swoje święto będą obchodzić kolejarze. W Słupsku nabierze ono szczególnego charakteru, ponieważ połączone zostanie z otwarciem nowej siedziby Izby Historii Kolei.

Kolej w Słupsku liczy sobie ponad 150 lat. Przez wiele dziesięcioleci był to ważny węzeł kolejowy, który dysponował nawet zapleczem remontowo-naprawczym, a brać kolejarska stanowiła znaczący procent zatrudnionych słupszczan. Na początku lat 90. ubiegłego wieku zaczęło się ograniczanie nie tylko czynnych połączeń kolejowych, ale również częstotliwości kursowania pociągów. Systematycznie malała też liczba zatrudnionych w kolejnictwie. Obecnie Słupsk jest jedną ze stacji o charakterze węzłowym na trasie Szczecin – Trójmiasto, na której można się przesiąść do pociągów jadących w stronę Miastka lub Ustki. Kolejarskie tradycje są jednak pielęgnowane. Gromadzone są również pamiątki, czym od wielu lat zajmują się Ryszard Nikitiuk i Edward Kasierski. Prowadzona przez nich Izba Historii Kolei do lipca tego roku mieściła się w budynku przy ul. Wojska Polskiego, należącym do jednej z kolejowych spółek. Najemcy otrzymali jednak wymówienia i niemal w trybie pilnym musieli opuścić pomieszczenia wraz z tysiącami zgromadzonych kolejowych artefaktów. Udało się uzyskać pomoc ze strony miasta i jutrzejsze święto będzie okazją do otwarcia nowej siedziby lokalnej izby kolejnictwa.

Uroczystość z okazji Dnia Kolejarza rozpocznie się o godz. 11 złożeniem wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową przed dworcem kolejowym w Słupski. Półtorej godziny później, bo o godz. 12.30 otwarta zostanie nowa siedziba Izby Historii Kolei w Słupsku, która mieści się teraz przy ul. Filmowej 2. (rkh)

Skomentuj