K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Mieszkania spoza listy

0

Słupscy radni zajęli się podczas dzisiejszej sesji problemem najmu lokali z zasobów komunalnych miasta. Zmienili oni treść uchwały podjętej przed rokiem, a tym samym umożliwili ubieganie się o najem lokalu w zamian za remont na własny koszt mieszkańcom nieumieszczonym na listach oczekujących.

– Najważniejsza zmianą jest wprowadzenie paragrafu 27 a, który umożliwi ubieganie się o lokal komunalny do remontu osobom i gospodarstwom domowym nieumieszczonym na liście mieszkaniowej przy nieco wyższych kryteriach dochodowych – informowała podczas sesji Katarzyna Maruszak, dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami UM w Słupsku. – Tutaj proponujemy, aby średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w gospodarstwie domowym jednoosobowym był wyższy niż 200%, ale nie przekraczał 400% najniższej emerytury. To są na dzień dzisiejszy kwoty pomiędzy 2.600 złotych a 5.300 złotych. W gospodarstwie wieloosobowym w przeliczeniu na osobę te widełki są zaproponowane między 2.300 złotych a około 4.600 złotych.

Dyrektor Maruszak podkreśliła, że chodzi o to aby umożliwić dostęp do lokali, które są do remontu osobom, które ze względów dochodowych nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania czy ubieganie się o nie w TBS-ie. Pozwoli to również uwolnić mieszkania, które są do remontu i umożliwić ich remont we własnym zakresie i na własny koszt najemcy.

Uchwała przewiduje, że w sytuacji zainteresowania remontem jednego lokalu przez kilka gospodarstw domowych, pierwszeństwo zawarcia umowy o remont lokalu przysługuje gospodarstwu domowemu osiągającemu najwyższe dochody w przewidzianych widełkach. Jeśli osoby, które podpisały umowę o remont lokalu nie wykonają go w wyznaczonym terminie uzgodnionym umową, zobowiązane są zdać lokal zarządcy bez prawa regresu. W uzasadnionych przypadkach zarządca może wydłużyć termin wykonania prac remontowych.

Rani 19 glosami przy dwóch wstrzymujących się przyjęli proponowane zmiany w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu komunalnego miasta. (opr. rkh)

Skomentuj