K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Odwołanie dyrektora ZIM-u

0

Z dniem 30 listopada Jarosław Borecki przestał być dyrektorem Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Taki komunikat przekazała dzisiaj podczas spotkania z dziennikarzami Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent miasta.

Zwołana przez kierownictwo ratusza w trybie nagłym konferencja prasowa miała tylko jeden punkt. Przekazana została wiadomość o odwołaniu w trybie natychmiastowym z dniem 30 listopada Jarosława Boreckiego, dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

– Tę decyzję musiałam podjąć po kilkutygodniowej analizie pisma radnej, pani Renaty Stec, dotyczącego możliwości naruszenia zapisu artykułu 38 ustawy o jednostkach samorządowych – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – To była decyzja bardzo trudna do podjęcia, ponieważ jest to jednostka niezwykle ważna, która realizuje bardzo wiele zadań inwestycyjnych. W ciągu ostatnich lata mojej kadencji tych zadań zrealizowaliśmy za kwotę 250 milionów złotych. Było to czynione siłami pracowników pod bardzo dobrym kierownictwem Jarka Boreckiego. Ta decyzja wynika z ustawowego zakazu łączenia zatrudnienia w samorządzie terytorialnym z innymi zajęciami. Dyrektor jednostki samorządowej ma prawo dodatkowej pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami – a dyrektor Borecki ma wyjątkowe kwalifikacje potrzebne na rynku pracy – ale te zajęcia dodatkowe, jak się okazało, pozostawały w sprzeczności z jego obowiązkami zasadniczymi w ZIM-ie. W tej sytuacji prezydent miasta jako nadzorujący tę jednostkę ma obowiązek rozwiązania stosunku pracy.

Prezydent Słupska dodała, że rozwiązanie umowy o pracę z dyrektorem Jarosławem Boreckim nie przekreśla jego dorobku i dwunastoletniego ogromnego zaangażowania w pracę w ZIM-ie. Pracę związaną z największymi inwestycjami w historii miasta. Kierownictwo ratusza spotkało się dzisiaj (1 grudnia) z pracownikami oraz dyrekcją tej jednostki samorządowej i podziękowało za te dokonania. Funkcję pełniącego obowiązki dyrektora przyjął Tomasz Orłowski, dotychczasowy zastępca dyrektora ZIM-u. Od 1 stycznia pracę w tej jednostce podejmie II zastępca dyrektora. To stanowisko obejmie Alina Szpanowska-Karaś, która wygrała konkurs na na nie. Jest specjalistką ochrony wód, a obejmie zadania między innymi związane z gospodarką wodno-ściekową.

Ryszard Hetnarowicz
Fot. autor

Skomentuj