K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Podziękowania dla wolontariuszy

0

W słupskim ratuszu odbyło się dzisiaj spotkanie prezydent miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej z wolontariuszami, którzy kwestowali na cmentarzach na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku. W tym roku zebrali oni rekordową sumę ponad 170 tysięcy złotych.

W spotkaniu zorganizowanym przez kierownictwo ratusza uczestniczyli także Edyta Wolska, prezes słupskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej i Teresa Jerzyk, dyrektor Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Prezydent Słupska podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w tę zbiórkę prowadzoną w czasie święta Wszystkich Świętych i w dzień zaduszny. Podkreśliła rolę takiej aktywności w życiu społecznym miasta i wyraziła głęboki szacunek za dar dzielenia się dobrem wszystkim darczyńcom. Niektórzy wolontariusze uczestniczą w tej kweście już od czwartego roku życia, a niektórzy przyłączyli się do niej w tym roku. Wszyscy jednak zgodnie podkreślali, że zamierzają takie działania kontynuować.

Wyróżnienia w postaci imiennych pism dziękczynnych otrzymali wolontariusze i zespoły, które uczestniczyły w kweście. Wśród nich były nie tylko słupskie szkoły, ale także placówki oświatowe z Potęgowa, Łupawy czy Siemianic. Na cmentarnych alejkach można też było spotkać członków młodzieżowych drużyn strażackich. Słupszczanie stykający się z wolontariuszami podkreślali ich kulturę bycia i formy nakłaniania do napełniania puszek pieniędzmi. To powodowało, że otwierały się nie tylko portfele, ale i serca darczyńców.

Podczas spotkania przypomniano także postać Jana Druyffa, pomysłodawcy i fundatora słupskiej placówki. Dzięki jego zabiegom i staraniom, podjętym wraz z grupą przyjaciół, hospicjum zostało zbudowane na terenie wskazanym przez miasto, a następnie otwarte w 1997 roku. (rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj