K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Inwestycje drogowe z dofinansowaniem. Nie będzie wycinki drzew w Klukach

0

We wtorek, 13 grudnia, wojewoda pomorski podpisał z władzami powiatu słupskiego trzy umowy na dofinansowanie drogowych inwestycji. W ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorząd otrzymał 9,8 miliona złotych na przebudowę ulicy Kopernika w Ustce, drogi w Klukach oraz wykonanie II etapu drogi relacji Wytowno – Bydlino.
.
Na remont drogi powiatowej nr 1123G w miejscowości Kluki przeznaczono z RFRD kwotę 2 milionów złotych, przy czym całość robót kosztować będzie 4,2 miliona złotych. W wypadku drogi powiatowej nr 1197G w Ustce, czyli ulicy Kopernika, kwota dofinansowania sięga 1,5 miliona złotych, a wartość całego zadania – 3,6 miliona złotych. II etap drogi powiatowej 1115G pomiędzy Wytownem a Bydlinem kosztować będzie 11,5 miliona złotych, dofinansowanie wyniesie 6,3 miliona złotych. Inwestycje realizowane będą w przyszłym roku.
.
Warto przypomnieć, że mieszkańcy Kluk latem br. protestowali przeciwko planom przywrócenia „historycznego wyglądu” ich drogi, jaki zakłada projekt inwestycji, ponieważ wiązałoby się to położeniem nawierzchni z kostki brukowej, a tej nie chcą. Chodziło też o wycinkę około stu przydrożnych drzew, głównie jesionów, które stanowią element skansenu i tworzą klimat dawnej słowińskiej wsi. Kolidują jednak z projektem inwestycyjnym, który zakłada w tym miejscu budowę nowych chodników i krawężników. Na koniec plany usunięcia starych drzew oprotestował Słowiński Park Narodowy. Rozwiązanie problemu pozostało w gestii Ministerstwa Środowiska. Teraz okazuje się, że nie ma zgody na wycinkę.
.
– Jeżeli chodzi o miejscowość Kluki, tam drzewa zostaną zachowane, ponieważ nie uzyskaliśmy zgody na ich usunięcie – mówi Paweł Bojkowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. – Założenie jest takie, że w związku z przebudową nie będziemy usuwali drzew. Natomiast niektóre usuwa się ze względów zdrowotnych, nie wiem, czy tak będzie też w tej sytuacji, nie pamiętam dokładnie każdego drzewa, które jest w tej miejscowości. Co do przebudowy drogi, będzie ona polegała na wykonaniu części nawierzchni jako asfaltowej, części – krótszy odcinek – jako nawierzchni kamiennej. Tak więc tu główne założenia zostały utrzymane, oczywiście w kompromisie z mieszkańcami. To będzie nowa kostka kamienna, ale nawiązująca do starej nawierzchni.
.
Najprawdopodobniej jutro, 15 grudnia, w Zarządzie Dróg Powiatowych zostaną podpisane umowy z wyłonionymi w drodze przetargów wykonawcami trzech dofinansowanych przez RFRD inwestycji drogowych. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj