K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Badanie satysfakcji pacjentów

0

Rzecznik prasowy pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozpoczęciu kolejnych badań dotyczących poziomu satysfakcji pacjentów z usług medycznych. Tym razem chodzi o świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Do osób, które niedawno korzystały z usług lekarza specjalisty, może zadzwonić ankieter działający w imieniu NFZ. Przedmiotem zainteresowania ankietera będą kwestie związane z zapisywaniem się na wizytę, zachowaniem pracowników rejestracji, zaangażowaniem lekarza w proces leczenia, zrozumieniem przez pacjenta przekazywanych informacji i zaleceń oraz możliwością polecenia placówki na przyszłość. Pacjenci przyznawać będą w tych kategoriach oceny w skali od 1 do 10 punktów.
.
Ankiety są całkowicie anonimowe. Ankieterzy znać będą jedynie numer telefonu pacjenta, jego płeć oraz nazwę placówki, w której korzystał z leczenia. Zadający pytania nie będą natomiast znać imienia i nazwiska pacjenta, jego numeru PESEL ani informacji o charakterze udzielonego pacjentowi świadczenia. Ankieterzy zobowiązani są do uprzedzania, że dzwonią w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości ankieterów i zadawanych pytań można kontaktować się z całodobową bezpłatną infolinią NFZ o numerze 800 190 590. Badania przeprowadzane będą od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 18.
.
Dzięki ankiecie Narodowy Fundusz Zdrowia chce poznać opinie pacjentów o funkcjonowaniu placówek, w których się leczą i zidentyfikować te obszary, które wymagają poprawy. Badanie jakości usług zdrowotnych to jeden z elementów, mających przynieść wymierne efekty dla pacjentów i udoskonalić system ochrony zdrowia budowany na podstawie ich potrzeb. (jwb, źródło: NFZ)

Skomentuj