K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Powstanie droga z Jezierzyc do Redzikowa

0

Projektowane przez gminę Słupsk połączenie drogowe Jezierzyc z Redzikowem uzyskało status drogi o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju. Koncepcja nadania przeprawie takiego charakteru wiązała się z bezpośrednim sąsiedztwem wojskowej bazy antyrakietowej, natomiast decyzja samorządu o powstaniu tej trasy wynikała z potrzeby odciążenia ruchu pomiędzy Siemianicami a Słupskiem w przebiegu DW 213 i ominięcia przejazdu wąskim gardłem ulicy Kaszubskiej. Samorząd poszukiwał także rozwiązań komunikacyjnych, które stworzyłyby lepsze połączenie gminnych miejscowości z drogą ekspresową S6.
.
Umowa na realizację drogi z Jezierzyc do Redzikowa podpisana została z Ministerstwem Infrastruktury. Koszty kwalifikowalne finansowane są w stu procentach. Docelowo będzie to droga publiczna o szczególnym znaczeniu dla wojska, w związku z czym jej parametry muszą być dostosowane do wymogów wynikających z obsługi ruchu wojskowego.
.
– Stąd będzie to droga o konkretnych naciskach na oś, o szerokości 7 metrów – po 3,5 metra dla każdego pasa i długości około 8,5 kilometra. Połączy ona komunikacyjnie nasze miejscowości i tereny wojska. W obszarze zabudowanym modernizowane, a właściwie budowane będą od podstaw ciągi pieszo-rowerowe lub piesze. Droga przebiegać będzie zarówno w granicach działek gminnych, jak i w części zahaczy o działki naszych partnerów, którzy w tym procesie również będą brać udział. Inwestorem pozostanie gmina Słupsk, natomiast w inwestycji uczestniczyć będą także nadleśnictwo, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Powiatowych i Zarząd Dróg Miejskich – mówi zastępca wójta gminy Słupsk Adam Jaśkiewicz.
.
Droga będzie miała swój punkt startowy przy krzyżu przydrożnym w starej części Jezierzyc i dalej przez pola, ale tak naprawdę jej przebieg powiększony zostanie o początkowy odcinek od zabudowy wielorodzinnej Jezierzyc Wsi w kierunku świetlicy i bram wojskowych. Punktem docelowym – ze względu na konieczność dostosowania komunikacyjnie nowej trasy do potrzeb wojskowości – będzie bezpośrednie sąsiedztwo wjazdu do amerykańskiej bazy od ulicy Gdańskiej, w okolicy firmy Konmet. Tym samym modernizacji i przebudowie poddana zostanie także dodatkowo droga starej „szóstki” od tej właśnie wysokości do wyjazdu na obwodnicę.
.
– Jeżeli chodzi o umowę wykonawczą, finansującą, to mamy już ją podpisaną, natomiast jeśli chodzi o przebieg procesu inwestycyjnego, to jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji zarówno programu funkcjonalno-użytkowego, jak i dokumentacji przetargowej, żeby wyłonić w przyszłym roku wykonawcę tego zadania – mówi zastępca wójta gminy Słupsk. – Przewidywana na dzisiaj koncepcja to „projektuj i buduj”. Cały proces inwestycyjny – końcówka 2025 roku. Trudno mi teraz jeszcze mówić o konkretnym koszcie, ale to kilkadziesiąt milionów złotych.
.
Droga z Jezierzyc do Redzikowa jest bardzo potrzebna mieszkańcom gminy i tej części powiatu. Pozwoli m.in. na zwiększenie bezpieczeństwa regionu w nagłych wypadkach. Przykładem może być ostatni pożar w miejscowości Wrzeście, ponieważ dostępność straży pożarnych dla tego obszaru bywa czasami utrudniona np. ze względu na korki komunikacyjne na wylotowej z miasta. Ale i przede wszystkim nowa droga musi być odpowiedzią na zapotrzebowanie wojska, na lepszy dostęp do jego terenów w kontekście rozwiązywania problemów komunikacyjnych.
.
Proces związany z powstaniem drogi o szczególnym znaczeniu dla wojska, przygotowania dokumentów, uzyskania zgody i pozytywnej opinii strony rządowej – Ministerstwa Infrastruktury, za wiedzą i zgodą Ministerstwa Obrony Narodowej – jest bardzo długi. W wypadku gminy Słupsk trwał prawie trzy lata, ale zakończony został sukcesem. Zgodnie z założeniami samorządu wybór wykonawcy powinien nastąpić w przyszłym roku jeszcze przed jesienią, natomiast rozpoczęcie procesu inwestycyjnego przewidywany jest na 2024 rok. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj