K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiana prezesa w PKS Słupsk

0

Starostwo słupskie przekazało informację o zmianie na stanowisku prezesa PKS Słupsk. Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu Rady Nadzorczej PKS Słupsk.

„Rada Nadzorcza PKS Słupsk, za porozumieniem stron, zakończyła współpracę z dotychczasowym Prezesem Zarządu PKS Słupsk Piotrem Rachwalskim. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, pełniącym obowiązki prezesa będzie Tomasz Kowalczyk – dotychczasowy prokurent i szef Działu Przewozów spółki.

Dotychczasowy prezes i obecny p.o. prezes spotkali się z Zarządem Powiatu Słupskiego, większościowego udziałowca spółki, gdzie Starosta Słupski Paweł Lisowski podziękował Piotrowi Rachwalskiemu za dotychczasową współpracę i osiągnięcie zakładanych celów.

– Mimo trudnej sytuacji zewnętrznej związanej z pandemią COVID-19 i skutkami wojny na Ukrainie, udało się spółkę wyprowadzić z kłopotów finansowych, radykalnie poprawić sytuację kadrową, rozwinąć i ustabilizować siatkę połączeń, poprawić warunki pracy i zmniejszyć wiek taboru o ponad połowę – podsumował starosta. – Za to wszystko dziękuję dotychczasowemu prezesowi i całej załodze oraz mam nadzieję, że przyjęte priorytety i kierunki działania będą kontynuowane.

Dotychczasowy prezes podziękował za owocną współpracę i zapewnił o wsparciu dla nowego zarządu spółki, któremu nadal będzie pomagał i doradzał. Obecny p.o. prezes Tomasz Kowalczyk ma za sobą ponad 10 lat doświadczenia w pracy w PKS i kilka kolejnych w prywatnych firmach logistycznych. Od ponad 2 lat kieruje największym i najważniejszym działem w spółce.

– Nie będzie żadnej rewolucji, tylko kontynuacja i dalszy rozwój spółki, poprawa oferty i warunków pracy – zapowiada Tomasz Kowalczyk.”
(opr. rkh)

Skomentuj