K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nawierzchnie do naprawy

0

Mieszkańców starej części miasta zaniepokoił widok zniszczonych nawierzchni ulic Mickiewicza, Żeromskiego i Wileńskiej. To w tym kwartale prowadzona jest przez dewelopera duża inwestycja mieszkaniowa. Jej realizacja wiązała się z koniecznością podłączenia nowych obiektów do instalacji miejskich. Zdemontowane zostały fragmenty nawierzchni jezdni, gdzieniegdzie tymczasowo utwardzone betonowymi płytami.
.
Radna Beata Chrzanowska w sprawie wyżej wymienionych ulic skierowała zapytanie do prezydent miasta, w którym poprosiła o odpowiedź, kto, kiedy i z jakich środków dokona napraw infrastruktury drogowej i przylegających do niej chodników.
.
Miasto wyjaśnia, że naprawy zniszczonych nawierzchni po wybudowaniu sieci cieplnej dokona na swój koszt podmiot zajmujący pasy drogowe, czyli spółka Engie EC, a prace odtworzeniowe przeprowadzone zostaną przy sprzyjających warunkach pogodowych. Kiedy – terminu nie podano. „Do tego czasu zajmujący pas drogowy ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na terenie objętym decyzjami na budowę sieci cieplnej” – czytamy w odpowiedzi władz miejskich. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj