K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tranzytowe uliczki osiedla Akademickiego

0

Od lat mieszkańcy osiedla Akademickiego borykają się z problemem fatalnego stanu infrastruktury drogowej, przede wszystkim braku chodników, co w praktyce oznacza, że piesi w wielu miejscach dzielą jezdnię z kierowcami. To rozwiązania kolizyjne. Do tego takie ulice jak np. Bukowa, Jaśminowa i Jesionowa, Jodłowa i Cisowa – wąskie osiedlowe przesmyki – stanowią tak naprawdę drogi tranzytowe pomiędzy Hubalczyków i Gdyńską czy Arciszewskiego. Chodzi nie tylko o ruch pojazdów osobowych, ale i ciężarowych. Dla zmotoryzowanych skrót przez osiedle domków jednorodzinnych jest alternatywą dla zakorkowanej ulicy Bohaterów Westerplatte.
.
O możliwość poprawy infrastruktury osiedlowej, zwłaszcza budowę chodników dopytywała już w 2020 roku w interpelacji radna Beata Chrzanowska. Możliwość jest, wstępny koszt został przedstawiony, a ZIM – o czym informowała rzeczniczka prasowa słupskiego ratusza – w kolejnym roku miał przygotować stosowny wniosek do budżetu miasta. W jakim zakresie inwestycja pokryłaby potrzeby mieszkańców, zależałoby jednak od możliwości finansowych samorządu.
.
Od tamtego czasu jedyną zmianą na plus – po 30 latach oczekiwania – było utwardzenie ulicy Jałowcowej, ostatniej w tym rejonie drogi gruntowej. Żadnych innych inwestycji w zakresie poprawy nawierzchni jezdni czy budowy chodników na osiedlu nie podjęto. Sytuację wyjaśnia Tomasz Orłowski, p.o. dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
.
– W związku z tym, że dosyć niespodziewanie, ale szczęśliwie dla miasta w ubiegłym roku weszła do realizacji inwestycja polegająca na kontynuacji ringu, który będzie przebiegał przez osiedle Akademickie, to w pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty związane z budową tej drogi. Dopiero potem zobaczymy, jak będzie rozkładał się w tym obszarze ruch, jakie będą potrzeby, ponieważ w tej chwili ulica Jodłowa czy Bukowa stanowią przejazd pomiędzy ulicą Gdyńską a Hubalczyków, a powinny być one przede wszystkim dojazdem do położonych przy nich nieruchomości. Zobaczymy, jak zmieni się to po oddaniu ringu, bo można jednak podejrzewać, że już nikt na skróty tymi uliczkami jeździć nie będzie – mówi Tomasz Orłowski. – Będziemy wtedy wiedzieć, w jaki sposób docelowo zagospodarować ulice osiedlowe. Nie chcemy, aby były one przebudowane jako drogi tranzytowe. Chcemy, aby miały one funkcje, jakie mieć powinny, czyli dojazdowe do zabudowy jednorodzinnej.
.
Ocena sytuacji i rzeczywistych potrzeb osiedla możliwa będzie po zakończeniu budowy południowej nitki ringu. Dopiero wtedy na bazie powstałego szkieletu komunikacyjnego tej części miasta kompleksowo aranżowane mają być uzupełnienia w infrastrukturze ulicznej, tak aby drogom na osiedlu Akademickim przypisać właściwą rolę. Najwcześniej prace studialne i projektowe planowane są na rok 2025. (Joanna Wojciechowicz-Bednarek)

Skomentuj