K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konkursowa aktywizacja pomorskich sołectw

0

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków na kolejną edycję konkursu Aktywne Sołectwo Pomorskie. Na takie inwestycje jak miejsca rekreacji mieszkańców, boiska, place zabaw czy świetlice można uzyskać wsparcie do 20 tysięcy złotych.

Jak informuje Dorota Patzer z biura prasowego urzędu marszałkowskiego, Aktywne Sołectwo Pomorskie od lat przyciąga gminy wiejskie i wiejsko-miejskie do tego, żeby w ramach konkursu odmienić przestrzeń dookoła siebie. Tym samym sołtysi chcą poprawić jej wygląd, podnieść atrakcyjność czy stworzyć miejsca przyjazne mieszkańcom. To również dobra lekcja lokalnej demokracji i współpracy. Realizacja takich zadań jest odzwierciedleniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Łącznie w pięciu dotychczasowych edycjach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego złożonych zostało ponad 300 wniosków, na realizację których samorząd województwa przeznaczył ponad 1,4 mln zł.

W tegorocznej edycji wnioski można składać do 17 lutego. Uczynić to może jedynie gmina, a projekt nie może mieć charakteru komercyjnego. Do wniosku należy dołączyć poglądową wizualizację i zdjęcie terenu, na którym projekt miałby zostać zrealizowany. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugi kwartał 2023 r. (opr. rkh)

Fot. Ryszard Hetnarowicz

Skomentuj